Home Posts tagged มิจฉาชีพ
CRIME

เตือนระวัง 10 แก๊งมิจฉาชีพหลายรูปแบบช่วงปีใหม่

กองปราบปราม เตือนระวังมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบช่วงปีใหม่ จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ 1. แก๊งส่งของขวัญปีใหม่ อ้างนำกระเช้า หรือของลังใหญ่มาส่งและเสนอตัวยกเข้าไปในบ้าน เมื่อเผลอจะขโมยของมีค่า หรือปล้น ชิงทรัพย์ 2. แก๊งสารพัดช่าง อ้างมีคนแจ้งให้มาซ่อมแอร์ ซ่อมท่อ ไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ฯลฯ