Home Posts tagged พรรคพลังประชารัฐ.
POLITICS
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชาร […]
POLITICS
น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ […]
POLITICS
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แ […]
POLITICS
นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีท […]
POLITICS
ผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 7 ขอนแก่นอย่างไม่เป็นทางการ มีผู้ […]