Home Posts tagged ปศุสัตว์
BUSINESS

ปศุสัตว์ปลื้ม หมู-ไก่ รุ่ง ต่างประเทศอ้าแขนรับ

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภาพรวมการผลิตและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์สำคัญ โดยเฉพาะหมูและไก่เนื้อในช่วงที่ผ่านมาว่า ไทยถือเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในระดับโลกด้านมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) จากการให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องดังกล่าว
BUSINESS

หนุนฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบ ผลิตไข่ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอบสนองนโยบายกรมปศุสัตว์ ใช้ฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบ ขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตไข่ จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง (Cage Free Farm) พร้อมแบ่งปันการเรียนรู้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ให้กับเกษตรกรที่สนใจ นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ กล่าวว่า
BUSINESS

นักวิชาการอิสระชี้สินค้าเกษตร-ปศุสัตว์จะเป็นตัวช่วยพลิกเศรษฐกิจชาติ

สมคิด เรืองณรงค์ นักวิชาการอิสระ นำเสนอบทความ “สินค้าเกษตร-ปศุสัตว์” ตัวช่วย … พลิกเศรษฐกิจชาติ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสินค้าเกษตร และปศุสัตว์ที่อาจเป็นธุรกิจฉายแสงในช่วงหลังโควิด-19 สำหรับประเทศที่เป็นคลังอาหารโลกอย่างประเทศไทย  ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน COVID-19  ไวรัสอณูเล็กๆที่ระบาดไปทั่วทุกภูมิภาค ก็ทำผู้ป่วยติดเชื้อไปแล้วกว่า 13.1 ล้านคนทั่วโลก