Home Posts tagged กีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
SPORT

กีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 เน้นสามัคคี-น้ำใจนักกีฬา

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2563 อย่างเป็นทางการ ณ อาคารศูนย์ฝึกกีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา, ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และสตูล