Home Posts tagged กลุ่มเปราะบาง
COVID-19

พม. ยืนยันการจ่ายเงินเยียวยารอบเดียว 3,000 บาท ให้กลุ่มเปราะบาง 20 ก.ค. นี้

วันนี้ (20 ก.ค. 63) เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19