SOCIAL RESPONSIBILITY

พลิกฟื้นป่าเสื่อมโทรมลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง สู่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

กรมป่าไม้ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และชุมชนรอบพื้นที่ ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ตามโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” พลิกผืนป่าแห้งแล้งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ สร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชน โดยในวันนี้ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด สานต่อกิจกรรมเชสเตอร์ปันรักปันน้ำใจปีที่ 8 ร่วมปลูกป่าในโครงการนี้ ตอกย้ำนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาเชสเตอร์ฟู้ดได้เรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการที่ถูกต้องในการปลูกต้นไม้รวมทั้งตรวจวัดการเจริญเติบโตและความสูงของต้นไม้ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นางรุ่งทิพย์ พรหมชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านเชสเตอร์แบรนด์ ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไก่ย่างและเมนูข้าวสไตล์ไทย กล่าวว่า เชสเตอร์ฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะ ร่วมดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในปีนี้นำพนักงานจิตอาสามาปลูกป่าในโครงการ “ซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” สอดรับกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของเชสเตอร์ฟู้ดที่มีส่วนร่วมในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ โดยลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวและหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในวันนี้นอกจากพนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางรุ่งทิพย์ พรหมชาติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด

ด้าน นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวไว้ในแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์
และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศฯ สามารถเป็นต้นแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วม อันได้แก่ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สะท้อนให้เห็นว่าภาคเอกชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้

ขณะที่ นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนซีพีเอฟ ในฐานะคณะทำงานยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศฯ กล่าวว่า กิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ ”การปลูกป่าแบบปราณีต” ตั้งแต่ขั้นตอนการขุดหลุมขนาด 30x30x30 เซนติเมตร จากนั้นนำปุ๋ยใส่ก้นหลุมและเลือกชนิดของพันธุ์ไม้ ใช้ต้นกล้าจำนวน 200 ต้น บนพื้นที่ 1 ไร่ เช่น มะค่าโมง ประดู่ป่า มะกอกป่า พยุง มะขามป้อม สมอภิเพก และหว้า ซึ่งเป็นกล้าไม้ที่เติบโตได้ดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ขั้นตอนสุดท้ายนำฟางมาปกคลุม และราดด้วยน้ำ EM โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องทำการเก็บข้อมูลต้นไม้ ด้วยการวัดขนาด ความสูง และติดแท็กต้นไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามกล้าไม้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้าน นายขาน เชิดสูงเนิน ชาวบ้าน อ.พัฒนานิคม กล่าวความรู้สึกในการเข้าร่วมกิจกรรมว่า รู้สึกดีใจ เพราะวันนี้ฝนตก สภาพอากาศมีความชุ่มฉ่ำ ในอดีตบริเวณนี้เป็นพื้นที่โล่งเตียน แต่ปัจจุบันมีความเขียวชอุ่มขึ้น เนื่องจากได้รับการฟื้นฟูและดูแล จึงเป็นผลดีกับป่าไม้ในพื้นที่

กิจกรรมปั้น Seed ball

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Related Posts

Send this to a friend