SOCIAL RESPONSIBILITY

ซีพี – ซีพีเอฟ มอบหน้ากากอนามัยและกุ้งซีพี แปซิฟิก หนุนรัฐเดินหน้าสู้โควิด-19

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบ “หน้ากากอนามัยซีพี” จำนวน 200,000 ชิ้น ให้แรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่มีการระบาดของโควิด-19 รุนแรง โดยมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 30,000 ชิ้นผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) สำหรับแจกจ่ายให้ แรงงานต่างด้าว และ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยอง ส่วนที่เหลือ เครือเจริญโภคภัณฑ์จะทยอยส่งมอบไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป

ด้าน นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจสัตว์น้ำ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์กุ้งซีพี แปซิฟิก จากโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 มั่นใจ กุ้งซีพีแปซิฟิก” เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และทีมบริหาร ศบค. โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการ ศบค. และ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ขณะเดียวกันยังเป็นการตอกย้ำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยมีความปลอดภัยสามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจ

สำหรับ “กุ้งซีพี แปซิฟิก” เป็นกุ้งที่เลี้ยงด้วยระบบไบโอซีเคียวริตี้ (Biosecurity) และนวัตกรรม 3 สะอาด ควบคู่ไปกับมาตรการ GAP โดยบริษัทได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักวิชาการให้กับเกษตรกร เพื่อช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลอดภัย ปราศจากโรค และการปนเปื้อน ส่งตรงจากฟาร์มสู่โรงงานแปรรูปในพื้นที่ด้วยระบบขนส่งห้องเย็นที่ทันสมัย ลดการสัมผัสมือคน ทำให้กุ้งสด สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อโควิด ผู้บริโภคสามารถนำไปปรุงสุกด้วยความร้อนและรับประทานได้อย่างปลอดภัย

Related Posts

Send this to a friend