SOCIAL RESPONSIBILITY

LOVEiS Entertainment เปิดตัว มูลนิธิ เลิฟ อิส มิวสิค สานฝันเยาวชนคนดนตรี

เทพอาจ กวินอนันต์ ผู้บริหารค่ายเพลง LOVEiS Entertainment แถลงข่าว เปิดตัว “มูลนิธิ เลิฟ อิส มิวสิค (LOVEiS Music Foundation)” ด้วยมุ่งหวังจะทำให้ดนตรี เข้าถึงเยาวชนทุกคน และทำให้ทุกคนเข้าถึงดนตรี ผ่านการให้โอกาส หรือ การสร้างโอกาสให้ทุกคน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดนตรี และมีประสบการณ์การ การเล่นเครื่องดนตรีหลากหลายประเภท

ภายในงานนี้ได้รับเกียรติ จากกรรมการของมูลนิธิ ร่วมเป็นเกียรติ ได้แก่ ณพฤดี จันทราทิพย์ รองประธานกรรมการ และ พิรียา ถีระวัฒนาสวัสดิ์ กรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ ร่วมด้วยศิลปินชื่อดังได้แก่ NONT TANONT, TINN, PROO Thunwa, HYBS

นายเทพอาจ เผยว่า “ผมได้คลุกคลีกับแวดวงดนตรี ทั้งในฐานะของผู้บริหารค่ายเพลง และในฐานะของศิลปินที่ชื่นชอบดนตรี การศึกษาดนตรีในประเทศไทย ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตลอดเวลาที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนที่สนใจ เรียนดนตรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของดนตรี รวมถึงการที่ผู้ปกครองมีทัศนคติเชิงบวก และเชื่อว่ากิจกรรมดนตรีสามารถพัฒนาสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรคที่สำคัญ ของการศึกษาดนตรีในประเทศไทย คือ ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้การเรียนดนตรี ยังคงอยู่ในวงจำกัด ดังนั้นการทำให้เด็กทุกคนเข้าถึงดนตรี จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง มูลนิธิ เลิฟ อิส มิวสิค”

สำหรับมูลนิธิ เลิฟ อิส มิวสิค มี 3 วัตถุประสงค์หลักด้วยกัน ได้แก่

1.เพื่อส่งเสริมการศึกษาดนตรีแก่เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ให้ได้เข้าถึงการศึกษา และพัฒนาทักษะการเล่นเครื่องดนตรี
2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรี และสนับสนุนอุตสาหกรรมดนตรี ให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน
3.เพื่อประสานงาน หรือให้ความร่วมมือ กับองค์กรการกุศล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านดนตรี

“ภายใต้พันธกิจ คือ จะทำให้ข้อจำกัดทางการเงินไม่เป็นอุปสรรค สำหรับเด็กที่สนใจเรียนดนตรี ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ 1.ทุนการศึกษา 2.คลาสสอนดนตรี 3.การบริจาคเครื่องดนตรี ให้แก่โรงเรียนต่างๆ เหล่านี้คือจุดเริ่มต้นที่จะส่งเสริม ให้อุตสาหกรรมนี้ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เพราะน้องๆ กลุ่มนี้จะเป็นรากฐานให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป ให้มีความรักในศิลปะนี้ เป็นการสร้างงานพร้อมยกระดับอาชีพ สร้างอุตสาหกรรมดนตรีให้เป็น “ซอฟต์ พาวเวอร์ (Soft Power)” พร้อมทั้งขยายอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงความคิด สามารถสร้างชื่อเสียง ให้กับประเทศต่อไปได้อีกในอนาคต” นายเทพอาจ กล่าว

เบื้องต้น “มูลนิธิ เลิฟ อิส มิวสิค” ได้ร่วมมือกับ 2 สถาบันการศึกษา คือ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 22 ทุน เพื่อช่วยให้เยาวชนคนดนตรี ได้สานต่อความฝันในการเรียนดนตรี ในสถาบันชั้นนำของประเทศ และการได้รับความร่วมมือ จากพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน คือ “THEERA MUSIC” ในการจัดหาเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่มีศักยภาพ แต่ขาดแคลนงบประมาณ นำร่องมอบแล้ว ณ “โรงเรียนวัดล่าง (บวรวิทยายน 3)” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 66 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ “มูลนิธิ เลิฟ อิส มิวสิค” จะเปิดคลาสสอนทักษะ การเล่นดนตรีประเภทต่างๆ ทั้ง กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด กลอง และ ร้องเพลง ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมทักษะ ให้แก่นักเรียน (After school activity) เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชน ได้มีประสบการณ์ทางดนตรี ผ่านการเรียนดนตรีกับครูผู้ชำนาญ และศิลปินคนดังที่คร่ำหวอดในวงการดนตรี ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการเล่นดนตรี ให้แก่เด็กๆ ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเรียน ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ นนท์-ธนนท์ จำเริญ ศิลปินชื่อดังสังกัด LOVEiS Entertainment กล่าวว่า “การที่ได้เรียนในสถาบันสอนดนตรีโดยเฉพาะ มันมีข้อดีมากๆ ในการฝึกทักษะทางด้านดนตรีของเรา ถึงแม้เราจะร้องเพลง เล่นดนตรีได้จากการฝึกเองที่บ้าน แต่เมื่อเราได้มาเรียนแบบจริงๆ จังๆ มันช่วยปลดล็อกส่งเสริมสิ่งที่เราไม่รู้ ให้เราได้เข้าใจ เช่น ตัวโน๊ตต่างๆ วิธีการใช้มันให้ถูกวิธี ซึ่งพอมีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์มาแนะนำ มันทำให้เราได้เข้าถึงดนตรีมากขึ้น เข้าใจมันมากขึ้น มันทำให้เราต่อยอดไปพัฒนาการผลิตผลงาน ของเราได้ในอนาคต”

“สำหรับมูลนิธิ LOVEiS Music Foundation ผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆ จะได้รับโอกาสในการพัฒนาฝีมือทางด้านดนตรี เพราะมูลนิธิเราให้ทั้งเครื่องดนตรี จัดคลาสสอนดนตรี รวมถึงทุนการศึกษาให้น้องๆ ได้เล่าเรียนกัน สมัยก่อนโอกาสแบบนี้ ไม่ค่อยมีกันเยอะ ทุกอย่างต้องใช้ทุนทรัพย์ ผมจึงมองว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่น้องๆ จะได้พัฒนาตนเอง และสามารถสร้างอาชีพ ในสิ่งที่เรารัก และเราจะมีความสุขในการได้ทำมันในทุกๆ วัน”

Related Posts

Send this to a friend