SOCIAL RESPONSIBILITY

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ปตท.สผ. รับรางวัลการดำเนินงานซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย

วันนี้ (26 พ.ย. 65) นายจุฬา มานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารซัพพลายเชน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับรางวัลการดำเนินงานซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมระดับเอเชีย ในสาขาองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Asia’s Best CSR Practice Award:  Best Corporate Social Responsibility Practice)  จากโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน  โดยได้รับเชิญให้เข้ารับรางวัลในงานรางวัลผู้นำระดับอาเซียน ปี 2565 ที่เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Asian Leadership Awards) เมื่อเร็วๆ นี้ 

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเป็นโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ปฏิบัติการที่ดำเนินงานโดยฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา ปตท.สผ. ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ โครงการอบรมสาขาการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้าแห่งเดียวในประเทศไทย สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ สาขาช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์

รวมทั้งสาขาเทคนิคการขับรถลากจูง (รถหัวลาก) และหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพแรงงานฝีมือ รองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ   เช่น อุตสาหกรรมอาหารทะเล อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมเดินเรือ และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าแรงงานฝีมือจากต่างประเทศ เพิ่มรายได้และโอกาสการมีงานทำ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2562-2565 มีแรงงานผ่านการอบรมกว่า 300 คน

Related Posts

Send this to a friend