SOCIAL RESPONSIBILITY

ทาเคดาและคาโอ ร่วมกับ กทม.เปิดตัวโครงการโรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก”

บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก และบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภค และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชั้นนำ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และ สำนักการศึกษา ภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “Dengue-zero School Project โรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ที่เป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ โดยจะนำร่องใน 10 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงจากโรคนี้

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร “ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนกว่า 1,600 รายแล้วโดยผู้ป่วยจะอยู่ในช่วงอายุ 5-14 ปีมากที่สุด ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ โดยมีการดำเนินการให้ทั้งโรงเรียน สถานพยาบาล ชุมชนต่างๆเฝ้าระวังพร้อมมาตรการ จัดการลูกน้ำยุงลายที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรค ทั้งนี้โครงการ “Dengue-zero School Project โรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก”ที่ทางทาเคดาและคาโอ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนไปพร้อมกับกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา ที่จะส่งเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียนและคุณครู ช่วยกันสร้างชุมชนปลอดไข้เลือดออก ซึ่งทาง กทม.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และพร้อมจะสนับสนุนให้โครงการดังกล่าวให้บรรลุผลและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด”

นายปีเตอร์ สไตรเบิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตั้งแต่การลงนามในความร่วมมือ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการป้องกันโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย พันธมิตรได้บรรลุเป้าประสงค์ ในการสร้างความตระหนักรู้ ในเรื่องโรคไข้เลือดออกให้แก่ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) จำนวนกว่า 1,000 คน ในเขตมีการระบาดของไข้เลือดออกสูงผ่านกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ และการปฏิบัติจริงในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก”

“สำหรับโครงการฯ นี้ เรามุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากการติดเชื้อไข้เลือดออก ในการทำความเข้าใจเรื่องโรค และการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปต่อยอดและถ่ายทอดสู่โรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคนี้ โดยตั้งเป้าสนับสนุนการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน ที่มีการระบาดของไข้เลือดออกสูง พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอโครงการในการป้องกันไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน และมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันทำงานกับกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนปลอดไข้เลือดออก”

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ “โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่แพร่พันธุ์ โดยยุงลายและสร้างภาระทั้งทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยโครงการฯ นี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของคาโอและพันธมิตร ในการสร้างความตระหนักรู้ และป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมทั้งปกป้องอนาคตของเด็กไทย ให้ปลอดภัยจากไข้เลือดออก ต้องขอขอบคุณพันธมิตรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงาน เพื่อยกระดับและการสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก เรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้”

“ภายในงานมีนักเรียนจำนวนกว่า 7,900 คน เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้และรู้จักวิธีป้องกันโรค อย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ กับที่บ้านและชุมชนของตนเอง อีกทั้งต่อยอดสู่การนำเสนอโครงการเข้าประกวด “สุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก” ที่สามารถควบคุมและลดภาชนะขังน้ำ ที่พบลูกน้ำยุงลายได้ต่ำที่สุด โดยจะได้รับถ้วยเกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาสูงสุดมูลค่า 30,000 บาท”

Related Posts

Send this to a friend