SOCIAL RESPONSIBILITY

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก ร่วมมือกับ ยูนิเซฟ จัดส่งวัคซีนต้านโควิด-19 ทั่วโลก

เอมิเรตส์ สกายคาร์โก (Emirates SkyCargo) เซ็นสัญญาร่วมกับองค์กรยูนิเซฟ (UNICEF) มุ่งหน้าจัดส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ยารักษาโรค อุปกรณ์เวชภัณฑ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อต้านการแพร่ระบาดของไวรัส การร่วมมือครั้งนี้เป็นการดำเนินการล่าสุดของธุรกิจการขนส่งสินค้าของสายการบินเอมิเรตส์ เพื่อช่วยฟื้นฟูความเสียหายจากการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก

โครงการริเริ่มการแจกจำหน่ายสิ่งบรรเทาทุกข์ (Humanitarian Airfreight Initiative) ซึ่งนำโดยองค์กรยูนิเซฟ ได้ประสานงานกับองค์กรความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อจัดส่งอุปกรณ์จำเป็นสู่จุดหมายปลายทางกว่า 100 แห่งทั่วโลก เพื่อสนับสนุนโครงการ โคแวกซ์ (COVAX Facility) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติในการลำเลียงวัคซีนให้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งโครงการริเริ่มการแจกจำหน่ายสิ่งบรรเทาทุกข์นี้จะถือเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรความร่วมมือสำหรับวิกฤตด้านสุขภาพและมนุษยชนอื่น ๆ ต่อไป

นะบิล สุลต่าน รองประธานอาวุโสฝ่ายคลังสินค้าสายการบินเอมิเรตส์ กล่าวว่า “การต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นทุกวัน หากผู้คนเข้าถึงวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้เร็วเท่าไร พวกเขาจะยิ่งสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดและกลับสู่ชีวิตประจำวันปกติได้เร็วขึ้นเท่านั้น สายการบินเอมิเรตส์เป็นผู้นำด้านการบินมากกว่า 130 จุดหมายทั่วโลก ดังนั้นเอมิเรตส์ สกายคาร์โกจึงได้ต่อสู้กับโรคระบาดตั้งแต่แรกเริ่ม และได้เปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขึ้นเป็นจำนวนมากในดูไบ โดยเริ่มจากศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GDP (Good Distribution Practice) ในการร่วมมือกับองค์กรยูนิเซฟในครั้งนี้ เราจะมุ่งเน้นที่ไปการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อจัดส่งวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ให้กับหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก”

Related Posts

Send this to a friend