SOCIAL RESPONSIBILITY

บ้านปูฯ เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “เพาเวอร์กรีน” ตะลุยป่าแก่งกระจาน แสดงพลังรักษ์ธรรมชาติ

‘อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน’ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บนเนื้อที่กว่า 1.8 ล้านไร่ หรือราว 2,914.70 ตารางกิโลเมตร ถูกปกคลุมด้วยพื้นที่ป่ามากถึงร้อยละ 85.64 มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญหลายประการ เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ และหน้าผาที่สวยงาม และเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตนิเวศอินโด-หิมาลายัน ซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ต่อเนื่องไปกับเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งหนึ่งในเอเชีย เป็นแหล่งชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญ โดยเฉพาะแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี สองเส้นเลือดหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ได้รับการยอมรับจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียน ภายใต้คำนิยามที่ว่า ‘เป็นพื้นที่คุ้มครอง ที่มีความสำคัญ ควรค่าต่อการอนุรักษ์อย่างสูง ซึ่งจะต้องสงวนรักษาไว้ให้คงความสมบูรณ์ เพื่อเป็นตัวแทนของระบบนิเวศของภูมิภาคอาเซียน’

การรักษามรดกอุทยานแห่งนี้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน เราจำเป็นต้องใส่ใจกับความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยเหตุนี้ “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)” ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงจับมือกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินหน้าสานต่อการสร้างสรรค์ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ‘เพาเวอร์กรีน’ ในรูปแบบพิเศษขึ้นภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก” โดยจัดการแข่งขันตอบคำถามในช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อคัดเลือกเยาวชน 15 คน ไปตะลุยป่าแบบคูล ๆ ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชน พร้อมทั้งสร้างแกนนำและเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

โครงการค่าย “เพาเวอร์กรีน” ภายใต้ธีม “Jungle Rumble – เสียงก้องจากป่าลึก” ในปีนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ทั่วประเทศ ทุกระดับชั้นและแผนการเรียน รวมทีม ๆ ละ 3 คน สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์รวม 2 รอบ เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทำภารกิจสะสมคะแนนในโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 243 ทีม โดยคัดเลือกผู้ชนะจำนวน 5 ทีม เพื่อไปทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 นำทีมโดย ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสศึกษาเส้นทางธรรมชาติ สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในป่าแก่งกระจาน เรียนรู้การแกะรอยประชากรสัตว์ป่า ซึ่งรวมถึงสัตว์ป่าสงวนอย่าง เลียงผา เก้งหม้อ สมเสร็จ และแมวลายหินอ่อน ฯลฯ ตลอดจนศึกษาพืชพันธุ์หายากนานาชนิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดูนก ณ แหล่งชมนกที่ดีที่สุดในประเทศไทย กิจกรรมเรียนรู้ดาราศาสตร์และสังเกตการณ์ท้องฟ้ายามค่ำคืน และอีกมากมาย พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ “นิว-ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต” นักแสดงหนุ่มผู้หลงใหลในธรรมชาติและการเดินทาง ที่จะร่วมเปิดโลกการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจิตอาสา (CSR) พิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ให้เยาวชนร่วมกันทำโป่งเทียม เพื่อสร้างแหล่งอาหารที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า เช่น ช้าง กระทิง วัวแดง เก้ง กวาง รวมทั้งนกและแมลงนานาชนิด ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โป่งสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติ จากกระบวนการกัดเซาะ กลายเป็นแหล่งสะสมของแร่ธาตุ ทว่าเมื่อแร่ธาตุในโป่งหมดลงหรือมีน้อย สัตว์ป่าก็อาจขาดแคลนแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การสร้างโป่งเทียมจึงเป็นการช่วยเสริมแร่ธาตุให้กับสัตว์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในป่าให้คงอยู่ต่อไป  

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดค่ายฯ ในรูปแบบปกติได้ แต่บ้านปูฯ และคณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงให้ความสำคัญต่อหลักปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน หรือ ESG Principles โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมและเห็นความจำเป็นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เราได้ปรับวิธีการสมัครและการคัดเลือกผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรก เพื่อคัดเลือกเยาวชนจำนวน 5 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่า Jungle Rumble ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต โดยบ้านปูฯ หวังว่า เยาวชนที่ได้เข้าร่วมค่ายเพาเวอร์กรีนในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้จากค่ายฯ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และชวนคนรอบตัวหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสมดุล เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน”

ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิทยบริการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ทุกกิจกรรมถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์เป็นการวัดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่กิจกรรมเดินป่า ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน จากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ผมเชื่อว่ากิจกรรมปีนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนรู้สึกหวงแหนผืนป่ามากขึ้น และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ พร้อมส่งต่อแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าไปยังเพื่อน ๆ และคนรอบตัวต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend