SOCIAL RESPONSIBILITY

โฮมโปร มอบเงินบริจาค ให้กับ รพ.ศิริราช สมทบทุนก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร จับมือพันธมิตรกว่า 60 บริษัท ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศิริราช ภายใต้โครง “One HomePro Fun Walk 2023 ก้าวเพื่อผู้สูงวัยในภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลศิริราช” เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะให้บริการรองรับผู้สูงอายุจากทั่วประเทศ พร้อมเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน โดยมี ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร เปิดเผยว่า “แนวคิดริเริ่มสำหรับโครงการ “One HomePro Fun Walk” เกิดจากความตั้งใจส่งเสริ มและรณรงค์พนักงานในองค์กรและบุคลากรคู่ค้า ให้หันมาสนใจดูแลสุขภาพ ด้วยการวิ่ง เดิน ขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างร่างกายแข็งแรง เกิดความพร้อมในการทำงาน เป็นจุดเริ่มของการดูแลครอบครัว และต่อยอดไปสู่การเป็นต้นแบบ ให้ทุกคนสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนกลับคืนสังคม ด้วยการตระหนักถึงการดูแล ผู้สูงวัยในประเทศไปด้วยกัน”

“สำหรับโจทย์หลักที่โครงการฯ วางไว้ คือการผลักดันการออกกำลังกาย ไปพร้อมๆกับให้ความสำคัญในผู้สูงวัย โดยส่งเสริมพนักงานโฮมโปรทั่วประเทศ 150 ทีม รวมกว่า 8,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้แอปพลิเคชัน Wirtual เป็นเครื่องมือในการนับก้าว พร้อมแปลงเป็นเงินบริจาคในโครงการ ‘ก้าวเพื่อผู้สูงวัยในภาวะพึ่งพิง โรงพยาบาลศิริราช’ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และสิ้นสุดการนับในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รวมระยะเวลากว่า 3 เดือน รวมเงินที่ร่วมบริจาคกว่า 2,000,000 บาท”

ด้าน ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า “โรงพยาบาลศิริราช รู้สึกประทับใจในแนวคิด และความตั้งใจส่งเสริมสุขภาพ พนักงานของโฮมโปรอย่างมาก รวมถึงการนำผู้คนมากมาย มาเป็นกำลังร่วมดูแลสังคมผู้สูงวัย ให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทุกก้าวที่ถูกนับในโครงการครั้งนี้ จะถูกนำไปสมทบทุนก่อสร้าง ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ที่จะให้บริการรองรับผู้สูงอายุ จากทั่วประเทศในช่วงปลายปี 2566 นี้ พร้อมเป็นต้นแบบ ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend