SOCIAL RESPONSIBILITY

สธ.รับมอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ควบคุมโซ่ความเย็น ใช้ติดตามอุณหภูมิตู้จัดเก็บวัคซีนในโรงพยาบาลแบบเรียลไทม์ ควบคุมระดับความเย็นให้ได้ตามมาตรฐานทุกขั้นตอน

วันนี้ (2 มีนาคม 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับมอบชุดอุปกรณ์ พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นจำนวน 2,000 ชุด จากนายอรรถพล ฤกษ์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ฉีดให้ทุกคนในประเทศไทยโดยความสมัครใจ ขณะนี้ ได้จัดส่งวัคซีนล็อตแรกจากบริษัท Sinovac Life Sciences ให้กับโรงพยาบาลใน 13 จังหวัด เพื่อทยอยฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายการฉีดระยะแรกแล้ว โดยใช้ระบบควบคุมโซ่ความเย็น (Cold chain system) มีการควบคุมอุณหภูมิให้ถูกต้องเหมาะสม อยู่ที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จัดเก็บในคลังวัคซีน การขนส่งจนถึงในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการดำเนินการในครั้งนี้ ทั้งการขนส่งวัคซีนจากประเทศจีนมายังประเทศไทยโดยบริษัทการบินไทย และการท่าอากาศยาน การจัดเก็บและกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาล โดยองค์การเภสัชกรรมและบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด  

และในวันนี้ กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนชุดอุปกรณ์และระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นให้กับโรงพยาบาลใช้ในการติดตามอุณหภูมิตู้จัดเก็บวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาล 1,000 แห่งทั่วประเทศ แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และแสดงบน Dash Board ที่ส่วนกลาง เพื่อควบคุมกำกับให้มั่นใจว่าวัคซีนได้ถูกจัดเก็บในระดับความเย็นที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน คงคุณภาพวัคซีนได้ดี

ด้าน นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. โดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งมอบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้ที่ได้รับ จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุดอุปกรณ์ พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นเพื่อประกันคุณภาพการจัดเก็บ จำนวน 2,000 ชุด มูลค่า 10,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับบริหารการจัดเก็บวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 1,000 แห่ง ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้ ยังเป็นการใช้ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมของ กลุ่ม ปตท. ในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

ชุดอุปกรณ์และระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็น

ด้าน นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ.กล่าวว่า ปตท.สผ. ยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนชุดอุปกรณ์พร้อมระบบตรวจวัดอุณหภูมิและควบคุมโซ่ความเย็นเพื่อประกันคุณภาพการจัดเก็บวัคซีนโควิด 19 นวัตกรรมดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดย บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ปตท.สผ. ด้วยการนำเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน (Seismic) ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านการสำรวจปิโตรเลียมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อติดตามและควบคุมอุณหภูมิการจัดเก็บวัคซีนของโรงพยาบาลทั่วประเทศ เช่นเดียวกับที่ได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และกล่องทำหัตถการแรงดันลบ ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา

Related Posts

Send this to a friend