PUBLIC HEALTH

สธ.จับมือ รพ.พลังแผ่นดิน เปิดเตียง ICU เพิ่มดูแลผู้ป่วยอาการหนัก

วันนี้ (30 มิ.ย. 64) ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือร่วมกับ พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลพลังแผ่นดิน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเปิดขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มอาการสีแดง

นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า พื้นที่ กทม.ยังมีการติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่มากกว่า 1 พันรายต่อวัน ทำให้สถานการณ์เตียงรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ค่อนข้างตึงตัว ทั้งเตียงดูแลผู้ป่วยอาการสีเขียว สีเหลือง และสีแดง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องเตียงในเขตพื้นที่ กทม. โดยจะมีการเปิด Hospitel เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการสีเขียวเพิ่มขึ้น และเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลให้ดูแลผู้ป่วยอาการสีเหลืองและสีแดงมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเปิดเตียงรองรับผู้ป่วยอาการสีเหลืองในโรงพยาบาลบุษราคัมเพิ่มอีกประมาณ 2 พันเตียง

ส่วนโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่เป็นโรงพยาบาลเอกชน จะเพิ่มเตียงไอซียูในโรงพยาบาลพลังแผ่นดินจำนวน 24 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการสีแดง โดยกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เป็นต้น มาร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จะมีการอบรมอายุรแพทย์จบใหม่ 4 สาขา ได้แก่ อายุรแพทย์ อายุรแพทย์โรคปอด อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ และเวชบําบัดวิกฤต ที่จบการศึกษาวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อส่งไปช่วยดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.

นอกจากนี้ ยังได้วางแผนการทำงานร่วมกันในการรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลบุษราคัมและโรงพยาบาลพลังแผ่นดิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในระยะต่อไป

สำหรับโรงพยาบาลพลังแผ่นดิน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 รองรับผู้ติดเชื้อได้ทั้งหมด 215 เตียง แบ่งเป็นสีแดง 48 เตียง สีเหลือง 150 เตียง และสำรองไว้ 12 เตียง เพื่อใช้ทำการฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไต 5 เตียง ดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจที่รอผลโควิด 5 เตียง ห้องผ่าตัดและห้องคลอด 1 ห้อง ปัจจุบันดูแลผู้ป่วยสีแดง 35 เตียง และสีเหลือง 133 เตียง

Related Posts

Send this to a friend