PUBLIC HEALTH

กต.-ทอ.จัดเที่ยวบินพิเศษ ขนอุปกรณ์การแพทย์ส่งไปช่วยอินเดีย พร้อมนำ ขรก.ไทยป่วยโควิดกลับมารักษาในไทย

วันนี้ (30 เม.ย. 64) นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ โดยความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ กำหนดจัดเที่ยวบินพิเศษจากกรุงเทพฯ– กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 ของกองทัพอากาศ ซึ่งจะออกจากประเทศไทย ในวันที่ 1 พ.ค.นี้ เวลา 07.00 น. เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยไปช่วยเหลือแก่ประเทศอินเดียในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาดเล็ก จำนวน 25 ชุด และเตียงกระดาษจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด จำนวน 200 เตียง ซึ่งจะส่งมอบผ่านสภากาชาดอินเดีย อีกทั้ง เที่ยวบินนี้จะนำเครื่องผลิตออกซิเจนที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยและชุมชนอินเดียในไทยได้จัดเตรียมไว้ รวมทั้งยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปสนับสนุนภารกิจดูแลคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ด้วย

นายธานี ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เที่ยวบินดังกล่าวจะเดินทางกลับในเวลา 17.30 น.ของวันเดียวกัน โดยจะนำชาวไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงนิวเดลีและเมืองใกล้เคียงที่ประสบปัญหาในการได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลท้องถิ่น กลับมายังประเทศไทยด้วย ซึ่งประกอบด้วยผู้ติดเชื้อโควิด 3 ราย และผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ 1 ราย เพราะทำงานใกล้ชิดกับข้าราชการที่ติดเชื้อ โดยในจำนวนของผู้ป่วยส่วนนี้ ผู้ที่มีอาการหนักที่สุด คือติดเชื้อในปอดทั้ง 2 ข้าง และมีไข้สูง ซึ่งแพทย์เห็นว่าควรได้รับการรักษาเป็นการเร่งด่วนเพื่อติดตามอาการและค่าออกซิเจนในเลือดอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโรงพยาบาลท้องถิ่นไม่สามารถรองรับผู้ป่วยเพิ่มได้และมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าขณะเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ได้ประสานงานกับเครือข่ายคนไทยในกรุงนิวเดลีและเมืองใกล้เคียง รวมทั้งข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว ถึงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในเที่ยวบินพิเศษนี้ โดยได้รับแจ้งว่ามีคนไทยติดเชื้อ 3 คน แบ่งเป็นอยู่ในกรุงนิวเดลี 2 คน และในเมืองลัคเนาว์ 1 คน ซึ่งทั้ง 3 คนไม่ประสงค์ที่จะเดินทางกลับไปรักษาตัวในไทย เพราะส่วนหนึ่งมีครอบครัวอยู่ที่อินเดีย และไม่สามารถทิ้งครอบครัวได้

นายธานี กล่าวอีกว่า ภารกิจดังกล่าวสะท้อนมิตรภาพอันดีและใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดียในฐานะมิตรประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสาธารณสุขและ การรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณกองทัพอากาศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว

Related Posts

Send this to a friend