PUBLIC HEALTH

ปักกิ่ง ใช้งาน วัคซีนโควิด-19 ตัวใหม่ แบบฉีด 3 โดส

ปักกิ่ง – กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เริ่มใช้งานวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดโปรตีนลูกผสม (recombinant protein) ที่พัฒนาในจีน และมีกำหนดฉีดรวม 3 โดส

วัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนที่ผลิตจากเซลล์รังไข่ของหนูแฮมสเตอร์ (CHO Cells) เป็นผลงานการพัฒนาร่วมระหว่างสถาบันจุลชีววิทยา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน (CAS) และบริษัท อันฮุย จื้อเฟย หลงเคอหม่า ไบโอฟาร์มาซูติคัล จำกัด (Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical) ผู้ผลิตวัคซีนสัญชาติจีน โดยคณะนักวิจัยของสถาบันฯ เริ่มรับวัคซีนโดสแรก ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาในเขตไห่เตี้ยนของปักกิ่ง

สถาบันจุลชีววิทยาฯ เปิดเผยว่ารัฐบาลจีนได้อนุมัติการใช้งานกรณีฉุกเฉินแก่วัคซีนดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 และมีประชาชนจากหลายมณฑล อาทิ อันฮุยและหูเป่ย ทยอยเข้ารับวัคซีนนับตั้งแต่นั้น ขณะที่วัคซีนชุดแรกออกจากสายการผลิตในปักกิ่งเมื่อวันที่ 3 พ.ค.

การทดลองระยะที่ 2 ซึ่งครอบคลุมผู้มีอายุ 18-59 ปี พบร่างกายของผู้เข้าร่วมร้อยละ 83 ผลิตแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์หลังฉีดวัคซีน 2 โดส และเพิ่มเป็นร้อยละ 97 หลังฉีดวัคซีนครบ 3 โดส

ส่วนการทดลองขั้นต้นที่ดำเนินการในผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป พบอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ (seroconversion rate) ของแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์สูงถึงร้อยละ 95 หลังฉีดวัคซีนครบ 3 โดส โดยปราศจากอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่เกี่ยวกับวัคซีน

สถาบันจุลชีววิทยาฯ ระบุว่าวัคซีนฝีมือจีนตัวนี้กระตุ้นแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ในระดับเทียบเท่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดโปรตีนลูกผสมและชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ตัวอื่นๆ ทั่วโลก

ทั้งนี้ สถาบันฯ กล่าวว่าวัคซีนชนิดโปรตีนลูกผสมไม่จำเป็นต้องถูกผลิตในห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพมาตรฐานสูง โดยสามารถผลิตในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดต้นทุน อีกทั้งจัดเก็บและขนส่งได้สะดวกกว่าด้วย

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว
แฟ้มภาพ: สถาบันจุลชีววิทยา สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน : วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดโปรตีนลูกผสมแบบฉีด 3 โดส

Related Posts

Send this to a friend