PUBLIC HEALTH

แอสตร้าเซเนก้าแจง วัคซีนล็อตที่ถึงไทยรอขั้นตอน คาดเริ่มใช้ได้กลางมีนาคม

แอสตร้าเซนเนก้าชี้แจงถึงกรณีการรอขั้นตอนก่อนการเริ่มฉีดวัคซีนในไทยว่า ถึงแม้ขณะนี้วัคซีนจะได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว แต่การนำออกใช้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าผ่านกระบวนการยืนยันคุณภาพครบถ้วนทุกขั้นตอน

แอสตร้าเซเนก้ายืนยันว่าวัคซีนของบริษัทแต่ละชุดผ่านการทดสอบมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ กว่า 60 ครั้ง ตลอดเส้นทางจากการผลิตถึงการฉีด นอกจากนั้น แอสตร้าเซนเนก้ายังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของแต่ละประเทศ เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าคุณภาพของวัคซีน ได้มาตรฐานที่วางไว้สำหรับประชาชนไทย การดำเนินการอย่างเคร่งครัดนี้มีไว้เพื่อตอกย้ำให้ทุกท่านที่ได้รับวัคซีนของเรามั่นใจว่าเป็นวัคซีนที่ได้มาตรฐานสูงสุดเช่นเดียวกับทุกผลิตภัณฑ์ของแอสตร้าเซนเนก้า

ตามกำหนดการ วัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าชุดนี้จะผ่านขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพภายในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม ศกนี้ ขณะนี้แอสตร้าเซนเนก้ากำลังทำงานร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างแข็งขันเพื่อประชาชนชาวไทย เพื่อให้นำวัคซีนออกใช้ได้ทันทีเมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ

วัคซีนโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า ผ่านการอนุมัติคำรับรองเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนตำรับยา หรืออนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉินในกว่า 50 ประเทศโดยองค์การอนามัยโลก

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยองค์การเภสัชกรรมจัดส่งวัคซีนซิโนแวคล็อตแรก 2 แสนโดสแล้ววันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 64) และจะพร้อมฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 28 กุมภาพันธ์นี้ โดยการฉีดวัคซีนเป็นไปตามข้อบ่งชี้และการพิจารณาของแพทย์ ส่วนวัคซีนแอสตร้าเซนเนกา อยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ และคาดว่าจะฉีดได้ในเดือนมีนาคมนี้

Related Posts

Send this to a friend