PUBLIC HEALTH

เพื่อไทย จัดขุนพล 4 ทีม ระดมสรรพกำลัง เป็นตัวกลางเชื่อมประสานร่วมแก้วิกฤต โควิด-19 ทุกเขตทั่วประเทศ

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยตลอด ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ พรรคเพื่อไทยเห็นว่าเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ที่จะต้องร่วมกันในการแก้ไขวิกฤติครั้งนี้ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนทุกคนเป็นหลัก พรรคเพื่อไทยจึงปรับองคาพยพและสรรพกำลังที่มีอยู่ จัดทีมทำงาน 4 ทีม ได้แก่

1.ทีมกองหน้า : ทีมพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกพรรค ทีมคิดเพื่อไทย ในทุกพื้นที่ ให้คำแนะนำ การสนับสนุน การช่วยเหลือด้านต่างๆ ต่อพี่น้องประชาชน

2.ทีมกองกลาง : ทีมสนับสนุน ระดมทรัพยากรในการทำงาน จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ การพ่นยา น้ำยาพ่นฆ่าเชื้อ เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

3.ทีมประชาสัมพันธ์ : จัดทำคู่มือป้องกันโควิด เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องรวมทั้งการใช้รถโมบายเพื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน

4.ทีมนโยบาย : รวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาจากทุกภาคส่วน มาวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทย จะเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือ ส.ส.ทั่วประเทศ และว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ให้ความช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19 เพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างปลอดภัย และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฎิบัติการบริการแนวหน้าทุกกลุ่ม พี่น้องประชาชนที่กำลังฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนผ่านพ้นวิกฤตนี้

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือกรณีป่วยติดเชื้อหรือมีผู้ป่วยโควิด-19 ในบ้านที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานงาน ส.ส.แต่ละจังหวัด และว่าที่ผู้สมัคร สก.ในพื้นที่

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม. กล่าวว่า ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติตนเองในช่วงวิกฤตและช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ต่าง ๆ แจกจ่ายให้ประชาชนผ่านว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. และตัวแทนพรรค เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นทางเลือกให้กับประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับภาครัฐในการนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเขียวเพื่อส่งโรงพยาบาลสนามใน 4 เขตในฝั่งตะวันออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

วิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานภาค กทม.

ดร.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.เขตลาดกระบัง พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของเราที่จะร่วมด้วยช่วยกัน ดังนั้น ส.ส.เพื่อไทย ทั่วประเทศพร้อมเป็นตัวกลางประสานความช่วยเหลือกับทุกกระทรวง เพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานแบบบูรณาการ ทั้งนี้ที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ป่วยที่รอเตียงอยู่ในบ้าน ด้วยการส่งอาหารถึงบ้าน เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัด กทม.สื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือประชาชนให้ชัดเจน และต้องใช้มาตรการบังคับให้ผู้ติดเชื้อเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังตนเองหากต้องไปในพื้นที่เสี่ยง

นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.กทม.เขตภาษีเจริญ ตลิ่งชัน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด หน่วยงานรัฐในสังกัด กทม.ต้องจัดลำดับความสำคัญการแก้ปัญหาของโรคโควิด-19 ด้วยการจัดลำดับความร้ายแรงการระบาดของโรคแต่ละพื้นที่ เพื่อจะได้จัดสรรทรัพยากรลงสู่พื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ ส่วนมาตรการบังคับให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยจะต้องถูกปรับนั้น อยากให้รัฐบาลจัดหาหน้ากากอนามัยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยด้วย

Related Posts

Send this to a friend