PUBLIC HEALTH

อธิบดีกรมควบคุมโรค แจงกรณีพบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่นราธิวาส เรือนจำนราฯ ยืนยัน ไม่ใช่คลัสเตอร์ที่พบสายพันธุ์แอฟริกาใต้

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคเผยกรณีพบเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่นราธิวาส พบว่ามาจากชายชาวไทยติดเชื้อจากครอบครัวที่เดินทางมาจากมาเลเซีย รักษาหายแล้ว โดยคลัสเตอร์นี้ทำการสืบสวนโรค และตรวจเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 83 ราย และเมื่อสุ่มตรวจพบเป็นเชื้อสายพันธ์ุแอฟริกาใต้ 3 ราย

สำหรับการดำเนินการด้านการควบคุมโรคในคลัสเตอร์นี้ ได้ทำการตรวจหาเชื้อในกลุ่ม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 698 ราย ค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ 160 ราย พบผู้ติดเชื้อรวม 83 ราย (ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต) หายป่วยแล้ว 16 ราย กำลังรักษา 67 ราย โดยได้ส่งตรวจหาสายพันธุ์แอฟริกาใต้ พบ 3 ราย หายป่วยแล้ว

ด้านมาตรการป้องกันการระบาดของโรค ได้ทำการปิดการเข้าออกตำบลเกาะสะท้อน ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 64 ตั้งด่านตรวจที่หมู่บ้าน 4, 7, 8, 9 และเปิด Local Quarantine เพิ่มเติมกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และมีการตรวจตราการลักลอบเข้าพื้นที่ และตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 และประเมินติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

สำหรับสายพันธ์ุแอฟริกาใต้ ได้รับความสนใจ เนื่องจากการตอบสนองของวัคซีนที่มีในปัจจุบันต่อสายพันธุ์นี้ น้อยกว่าสายพันธ์ุอื่น อย่างไรก็ตาม วัคซีนยังลดความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ได้ และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลการเดินทางข้ามแดนและมาตรการส่วนบุคคลในการป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19

สำหรับผู้ป่วยรายแรกใน cluster อ.ตากใบ พบเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นเพศชายอายุ 32 ปี อาศัยอยู่หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จากการสอบสวนโรคพบว่ามารดา ภรรยาและบุตร ลักลอบจากประเทศมาเลเซียเข้ามาพักอาศัยร่วมด้วยตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไข้วันที่ 26 เมษายน 2564 ได้รักษาหลายแห่ง ได้เก็บสิ่งส่งตรวจและรายงานผลว่าตรวจพบเชื้อ COVID-19 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มีการปกปิดประวัติในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยง มีการร่วมกิจกรรมได้แก่ การละหมาดในมัสยิดร่วมกัน การสูบบารากู่ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.) พบผู้ป่วยใน cluster นี้จำนวน 81 ราย เป็นผู้ป่วยตำบลเกาะสะท้อนจานวน 74 ราย ตำบลไพรวันจำนวน 2 ราย ตำบลศาลาใหม่จำนวน 5 ราย

ด้านนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวชี้แจงกรณี ที่มีข่าวลือในสื่อโซเชียลมีเดีย ว่าพบโควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์แอฟริกา เป็นคลัสเตอร์เรือนจำจังหวัดนราธิวาส ว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

จากการยืนยันของสสจ.นราธิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับเรือนจำจังหวัดนราธิวาสสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นในเรือนจำ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2564 เป็นต้นมา ล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ยอดผู้ป่วยเป็นศูนย์ โดยได้รักษาหายหมดแล้ว และไม่พบผู้ป่วยเพิ่มรายใหม่แต่อย่างใด โดยมีการดูแลรักษาผู้ป่วยในเรือนจำ ตามมาตรการ Bubble and Seal ตั้งแต่การไปสังเกตคนในเรือนจำ ค้นหา แยกกลุ่มเปราะบาง และค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำและการตรวจหา Antibody ในเรือนจำ จนสามารถรักษาหายได้ทั้งหมดแล้ว

Related Posts

Send this to a friend