PUBLIC HEALTH

‘หมอชลน่าน’ ติดตาม 30 บาทรักษาทุกที่ จ.แพร่ พบภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะ Telemedicine

‘หมอชลน่าน’ ติดตาม 30 บาทรักษาทุกที่ จ.แพร่ พบภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการใช้ Telemedicine ผ่าน แอพหมอพร้อม เตรียมขยายทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้

นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นพ.วิชิน โชติปฎิเวชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ และ นพ.อมรพันธุ์ สมร ผู้อำนวยโรงพยาบาลวังชิ้น ร่วมแถลงข่าวภายหลังที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข พร้อมดัวยคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและเขตสุขภาพที่ 1 ติดตามนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการในเฟสแรก หลังเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567

นางสาวตรีชฎา กล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานถือว่าน่าพอใจในระดับดีมาก โดยเฉพาะการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งหมดในจังหวัดแพร่ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชน 8 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 119 แห่ง สามารถเชื่อมข้อมูลได้ทั้งหมด 100% ส่วนการดำเนินการให้ประชาชนลงทะเบียนประวัติสุขภาพหรือ Health ID พบว่าได้เกินกว่า 50 % การลงทะเบียนผู้ให้บริการ Provider ID อยู่ที่ 66 % ถือว่าอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน ส่วนของประชาชน พบว่าภาพรวมมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 1.94%

“จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเอกชน 3 แห่ง ทั้งคลินิกทันตกรรม ร้านขายยา และห้องแล็ป ของภาคเอกชน พบว่ามีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผลการสำรวจความพึงพอใจ พบว่าประชาชนให้การตอบรับดีมาก เนื่องจากสะดวก ไม่ต้องหยุดงาน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม” นางสาวตรีชฎา กล่าว

นพ.วิชิน กล่าวว่า รพ.แพร่ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเต็มที่ โดยส่วนของการให้บริการผ่านเทเลเมดิซีน ผ่านหมอพร้อม จังหวัดแพร่ให้บริการได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ให้บริการมากกว่า 3,000 ครั้ง ขณะที่การนัดหมายแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ มีการนัดหมายมากกว่า 1,000 ครั้ง มากเป็นอันดับสอง ส่วนการรับบริการข้ามเขต ไม่เพิ่มขึ้นมาก มีเพียง 0.55 % รวมถึงการจัดบริการส่งยาถึงบ้านด้วย Health Rider ให้บริการได้ครบ 8 อำเภอ ส่งยาให้แก่ประชาชนไปแล้ว 408 ราย

ส่วนของหน่วยบริการเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ร้านขายยา แล็ป คลินิกเอกชน คลินิกทันตกรรม ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจ่ายชดเชยระหว่างโรงพยาบาลกับหน่วยบริการ โดยเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการต่าง ๆ ไปแล้วเกือบ 4 ล้านบาท ขณะนี้กำลังเตรียมเปิดตัวระบบการส่งต่อโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพื่อให้เป็นบริการที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง ซึ่งจะมีการเปิดตัวในเดือนมีนาคม 2567

นพ.อมรพันธุ์ กล่าวว่า ในพื้นที่อำเภอวังชิ้น เป็นพื้นที่ห่างไกลจากเมืองมาก การเดินทางเข้าไปรับยาหรือรักษาที่โรงพยาบาลค่อนข้างลำบาก การพบหมอทาง telemedicine ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้น รวมถึงการส่งยาทางไปรษณีย์และ health rider โดยมี อสม.ในพื้นที่เป็นผู้ส่งยา และทำหน้าที่อธิบาย วิธีการใช้ยา ทำให้ลดขั้นตอนในการเข้ามาที่โรงพยาบาลสำหรับ 16 โรคทั่วไป

น.ส.ตรีชฎา กล่าวทิ้งท้ายว่า การยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชาชนใบเดียว ในเดือนมีนาคมจะเปิดเฟส 2 ที่ จ.เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้ว หนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา จะสามารถขยายทั้งประเทศได้ในสิ้นปีนี้แน่นอน

Related Posts

Send this to a friend