PUBLIC HEALTH

PMOC เผยทุกหน่วยงานบูรณาการเพื่อคุมโควิด-19 นายกลงพื้นที่ดูการตั้ง รพ.สนาม

ศูนย์ปฎิบัติการนายกรัฐมนตรี เผยทุกหน่วยขานรับปฎิบัติการช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยติดเชื้อตกค้างที่บ้าน เพื่อนำเข้าสู่ระบบโดยต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ปรับกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้ทันต่อสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น โดยลดขั้นตอน ประสานความร่วมมือ ด้านนายกฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ โรงพยาบาลสนาม ณ สโมสรกองทัพบก

การปฏิบัติที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปรับปรุงสโมสรทหารและตำรวจ ในพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัด ให้เป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วย หรือ รพ.สนาม สำหรับเป็นสถานที่พักคอยและรักษาผู้ป่วย

2. กระทรวงสาธารณสุข และ กทม. ลงพื้นที่เพื่อนำผู้ป่วยในชุมชนแออัด กลุ่มเปราะบาง คนไร้บ้านพักอาศัย หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เข้าสู่ระบบการรักษา

3. กระทรวงสาธารณสุขและกทม. เร่งตรวจเชิงรุกด้วยวิธี Rapid Antigen Test  ให้กับประชาชนในพื้นที่

4. กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนมาตรการแยกกักที่บ้าน (Home isolation) และแยกกักในชุมชน (Community isolation) สำหรับผู้ป่วยฯ ที่อาการไม่รุนแรง (สีเขียว) เพื่อเปิดเตียงให้กับผู้ป่วย สีเหลือง-แดงให้มากขึ้น โดยการตรวจดูอาการ มอบยา เวชภัณฑ์ และแนะนำในการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

5. กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำหนดพื้นที่เป้าหมายจากฐานข้อมูล ในการลงพื้นที่และรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา ตามระดับสี  ณ จุดพักคอย โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลบุษราคัม หรือโรงพยาบาลทั่วไป

6. กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา (อว.) สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

7. กระทรวงกลาโหม ให้แต่ละเหล่าทัพ จัดกำลังทหารกระจายลงพื้นที่ จัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ โรงพยาบาลสนาม ณ สโมสรกองทัพบก แก้ปัญหาเตียงในทุกสีของอาการป่วย โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถ พร้อมให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ และบุคลากร

Related Posts

Send this to a friend