PUBLIC HEALTH

นายกรัฐมนตรี ลั่นอย่าให้เห็นภาพผู้ป่วยโควิด-19 รอเตียงข้างถนนอีก

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการทุกหน่วยงานทำทุกทาง ลดจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้าน และ ผู้ที่คอยรถมารับ ไม่ให้ไปอยู่ตามถนนหนทาง ต้องไม่ให้เห็นภาพนี้อีกต่อไป ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน

“ทำอย่างไรเราจะลดคนติดเชื้อที่อยู่ที่บ้าน แล้วคอยรถไปรับ หรือไม่ก็ไปคอยอยู่ตามถนนหนทางจะต้องไม่เห็นว่ามีอีกต่อไป ท่านก็ไปคิดมา เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียว หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาวิธีการให้ได้ว่าจะทำยังไงคนเหล่านี้จะมาสู่โรงพยาบาลสนาม” พลเอกประยุทธ์กล่าว

Related Posts

Send this to a friend