PUBLIC HEALTH

สภาฯ วุ่น!! พบติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 คน สั่งปิดพื้นที่เสี่ยง 3 วัน

นายแพทย์สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจคัดกรอง COVID-19 จากกลุ่มเสี่ยง 2 กลุ่มภายในรัฐสภาทั้งกลุ่มแม่บ้านเก็บจาน และแม่บ้านเสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารให้รัฐมนตรี และ ส.ส.ว่า พบการติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน จากกลุ่มแม่บ้านเก็บจาน โดยขณะนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ปิดพื้นที่เสี่ยงแล้ว เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหาร ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ พร้อมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม

ส่วนกลุ่มแม่บ้านที่เสิร์ฟเครื่องดื่มและอาหารให้รัฐมนตรีนั้น นายแพทย์สุกิจ ยืนยันว่า จากการตรวจหาเชื้อไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม แต่ให้กักตัวให้ครบกำหนดตามมาตรการสาธารณสุข พร้อมยืนยันว่า รัฐสภา ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดภายในรัฐสภาได้ ซึ่งหากพบผู้ติดเชื้อ ก็จะมีการตีกรอบการตรวจหาเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ ภายหลังพบผู้แม่บ้านเก็บจานภายในโรงอาหารของรัฐสภาติดเชื้อโควิด-19 ในวันนี้ (21 มิ.ย.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ปรับมาตรการภายในโรงอาหาร โดยการลดจำนวนเก้าอี้ที่โต๊ะอาหาร ให้เหลือเพียงโต๊ะละ 1 ที่นั่ง หรือหากเป็นโต๊ะใหญ่ สามารถนั่งได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง และจะมีฉากพลาสติกใสกั้นระหว่างที่นั่ง เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของละอองฝอยระหว่างการรับประทานอาหาร

Related Posts

Send this to a friend