PUBLIC HEALTH

นายกฯ ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม เอราวัณ 2 หนองจอก เผย “รพ.สนามของเราดูแลดี เป็นผมผมก็อยู่” ยืนยันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นายกฯ ต้องแบกรับภาระอยู่แล้ว

วันนี้ (21 เม.ย.64) เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลเอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) เขตหนองจอก พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับบริหาร การให้บริการ ทั้งในส่วนของการเข้าถึงประชาชน สายด่วน รถรับ-ส่งผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วยและการเชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย รวมถึงการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การทำงานในขณะนี้ ขอให้ทุกคนทุกฝ่ายประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนกำหนดการทำงานล่วงหน้า รองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดในอนาคต พร้อมกำชับให้มีการประสานงานในส่วนของโรงพยาบาลสนาม กับโรงพยาบาลอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อ มีอาการป่วย หรือ จัดเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มสีเหลือง ให้มีความชัดเจนรวดเร็ว และมีความปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

โดยขณะนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมนำรถพยาบาลจากโรงพยาบาลทหาร และค่ายทหารต่างๆ ออกมาช่วยทำงานแก้ไขสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกทม. ด้วย พร้อมยืนยันว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องแบกรับภาระอยู่แล้ว

สำหรับโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก (โรงพยาบาลเอราวัณ 2) เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 4 ของกรุงเทพมหานคร สามารถรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการ ที่เรียกว่าโควิดเขียวให้มาดูแลรักษาและติดตามอาการ ได้ 400 เตียง แบ่งเป็น ชาย 180 เตียง หญิง 220 เตียง เว้นระยะห่างระหว่างเตียง 1.5 เมตร โดยจัดเตรียมชุดเครื่องนอน น้ำดื่ม ของใช้จำเป็น รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในด้านอื่น ๆ เช่น อาหาร 3 มื้อ สัญญาณ Wifi รวมไปถึงการดำเนินการป้องกันการติดเชื้อเต็มรูปแบบตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยกรุงเทพมหานครพร้อมดูแลประชาชนเต็มที่ในทุกด้าน รวมไปถึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตลอดเวลา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน. ท้องที่ รวมถึง รปภ. ของศูนย์กีฬาฯ ด้วย นอกจากนี้ในส่วนของผู้ติดเชื้อที่จะพักอาศัยในโรงพยาบาลสนามนั้นจะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งรายละเอียดก่อนเข้าพัก มีคิวอาร์โค้ดและแผ่นพับให้สแกนดูรายละเอียดการปฏิบัติตนด้วย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมากขึ้น โดยแบ่งแผนการรับผู้ป่วยออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1 การเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครให้รองรับผู้ป่วยโควิดให้มากขึ้น ทั้งในโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด

ระดับที่ 2 การเปลี่ยนโรงแรมให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังอาการ (Hospitel) สำหรับผู้ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ให้รักษาตัวในโรงแรมที่จัดหาไว้ให้ และ

ระดับที่ 3 จัดทำโรงพยาบาลสนามเต็มรูปแบบเพื่อรองรับผู้ป่วย

ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วย จำนวน 1,700 เตียง ประกอบด้วย โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน รองรับได้ 1,000 เตียง ครองเตียง 449 เตียง ยังว่างอยู่ 551 เตียง รพ.ราชพิพัฒน์ 200 เตียง ครองเตียง 185 เตียง ยังว่างอยู่ 15 เตียง รพ.เอราวัณ 1 (ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ บางบอน) 100 เตียง ครองเตียง 89 เตียง ยังว่างอยู่ 11 เตียง และรพ.เอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา) 400 เตียง ยังไม่มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา (อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติและสอบสวนโรค) รวมครองเตียง 723 เตียง เตียงคงเหลือ 977 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เม.ย.64)

Related Posts

Send this to a friend