PUBLIC HEALTH

สธ. เผยพบโอมิครอนเพิ่มสูงในสัปดาห์เดียว ล่าสุดยืนยันผลแล้ว 63 รอยืนยันอีก 20 ราย

ชี้ ทุกรายเชื่อมโยงกับการเดินทางมาจากต่างประเทศ และพบว่าสัดส่วนของผู้เดินทางเข้าประเทศ ทั้ง Test & Go, Sandbox และ AQ ที่ติดเชื้อ เป็นสายพันธุ์โอมิครอนถึง 1 ใน 4 อาจพิจารณาปรับมาตรการ Test & Go เพื่อระวังการแพร่ระบาดของโอมิครอน

กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวประจำวัน เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้แล้วทั้งสิ้น 63 ราย โดยพบระหว่างวันที่ 11-19 ธ.ค. ที่ผ่านมาถึง 52 ราย ซึ่งพบว่าเป็นการติดเชื้อที่เชื่อมโยงกับการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และเนื่องจากมีผู้เดินทางเข้าประเทศมากขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยผู้เดินทางเข้าประเทศที่พบเชื้อมากที่สุดคือกลุ่มผู้เดินทางมาจากสหราชอาณาจักร โดยพบการติดเชื้อ 0.54% (มีทั้งเป็นสายพันธุ์เดลต้า และโอมิครอน)

สำหรับผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน คลัสเตอร์เดินทางกลับมาจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประเทศซาอุดิอาระเบียถึงไทย 13-14 ธ.ค.64 พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน 1 ราย สายพันธุ์เดลต้า 2 ราย จากผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด 133 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย อยู่ระหว่างติดตามอาการ โดยกลุ่มผู้เดินทางเมื่อกลับเข้าประเทศ เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต ในรูปแบบ Test & Go ปัจจุบันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 3 รายอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่ปัตตานี และนราธิวาส

คลัสเตอร์เดินทางกลับมาจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประเทศซาอุดิอาระเบีย ถึงไทย 15 ธ.ค.64 จำนวน 31 คน เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ตรวจพบเชื้อ 14 รายในวันที่ 15 ธ.ค. และพบติดเชื้อเพิ่มเติม 2 รายในวันที่ 19 และอีก 2 รายในวันที่ 20 ธ.ค. 64 คลัสเตอร์นี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 คน เป็นกลุ่มที่ร่วมคณะทัวร์ 13คน ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการกักตัวที่ Local Quarantine และ Home Quarantine และอีก 2 ราย ที่เดินทางบนเครื่องบินลำเดียวกันอีก 2 คนที่อยู่ระหว่างการติดตาม  

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยังแนะนำให้ทุกฝ่าย ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน และมาตรการส่วนบุคคลในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19

Related Posts

Send this to a friend