PUBLIC HEALTH

พร้อมลงสังเวียน ศบค.เตรียมปลดล็อก “ชนไก่-กัดปลา-แข่งม้า-ชกมวย”

(19 พ.ย. 64) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ได้เห็นหนังสือคำสั่ง เรื่องการผ่อนคลายการแข่งขันชนไก่ ปลากัด แข่งม้า ชนโค ชกมวยและแข่งนก ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว แต่การปลดล็อกก็มีเงื่อนไขตามที่ ศบค.กำหนด ทั้งเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะหากเกิดการแพร่ระบาดอีกรอบ รัฐบาลก็ต้องสั่งปิดอีก ส่วนกรณีที่กลุ่มเกษตรกรออกมาเรียกร้องค่าชดเชย จากนี้ไปขอให้ฟังมาตรการของจังหวัด ทำตามกติกาที่กำหนด เพราะรัฐบาลก็พยายามผ่อนปรนให้แล้ว

นายสมศักดิ์ ระบุว่า ประเทศไทยมี 80,000 หมู่บ้าน มีผู้รับจ้างเลี้ยงสัตว์ประมาณหมู่บ้านละ 15 คน รวมแล้วมีประมาณ 1.2 ล้านคน การปลดล็อคของ ศบค.ช่วยให้เกิดหมุนเวียนเข้าสู่ระบบธุรกิจอีกครั้ง ทั้งเกษตกร ผู้ค้าขายสัตว์ ขายอุปกรณ์ อาหารและยารักษาโรค และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกเป็นล้านคน

นายสมศักดิ์ เพิ่มเติมว่า ต้องขอขอบคุณ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่เห็นความสำคัญและปลดล็อคเพื่อมอบของขวัญให้คนไทยในวันลอยกระทง

Related Posts

Send this to a friend