PUBLIC HEALTH

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศยังน่าห่วง ตัวเลขผู้เสียชีวิตเกือบแตะ 100 รายต่อวัน

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศยังน่าห่วง ตัวเลขผู้เสียชีวิตเกือบแตะ 100 รายต่อวัน รักษาตัวอยู่เกิน 100,000 ราย ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็มกว่า 10 ล้านคน

ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศวันนี้ (15 ก.ค. 64) พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 9,186 รายทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเป็น 372,215 ราย เสียชีวิต 3,032 ราย (+98) รักษาหายเเล้ว 266,127 ราย (+5,543) รักษาตัวอยู่ 103,056 ราย (ในโรงพยาบาล 58,582 ราย ในโรงพยาบาลสนาม 44,474 ราย) อาการหนัก3,276 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจ 839 ราย 

– เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและบริการฯ 7,481 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 1,604 ราย จากเรือนจำ 79 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ 22 ราย

– ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า (อาศัยเดินทางไปพื้นที่ระบาด 39 ราย สัมผัสคนอื่นๆ 28 ราย คนในครอบครัว 20 ราย) ผู้เสียชีวิตเป็นชาย 61 รายหญิง 37 ราย อายุระหว่าง 27 – 108 ปี โดยเป็นการตรวจพบเชื้อหลังเสียชีวิตที่บ้าน 3 ราย

– ผู้ป่วยยืนยันในวันนี้ กทม. ยังคงสูงโดยเป็นจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้ออันดับ 1 จำนวน 2,224 รายสมุทรปราการ 846 ราย สมุทรสาคร 640 ราย ชลบุรี 523 ราย นนทบุรี 355 ราย

Related Posts

Send this to a friend