PUBLIC HEALTH

เตรียมเปิดใช้โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทดูแลความเรียบร้อย และคุมเข้มการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชัยนาทอย่างเต็มกำลัง หลังมีจำนวนผู้ป่วยสะสม รวม 254 ราย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ พร้อมให้เพิ่มโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ และผู้ป่วยจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับโรงพยาบาลแห่งที่ 2 ใช้รักษาผู้ป่วยและลดความแออัดของโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 รองรับผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นและเตรียมพร้อมก่อนส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ภายหลังจากรับการรักษาจากโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1แล้ว เป็นระยะเวลา 10 วัน จึงจะทำการย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 อีกจำนวน 4 วัน ก่อนส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้าน ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 140 เตียง คาดว่าเพียงพอสำหรับรองรับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวชัยนาทและพื้นที่ใกล้เคียงได้ภ

ภาพ: แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend