PUBLIC HEALTH

อนุทิน เคลียร์ ผู้ว่าฯ อัศวิน แล้ว เผย สธ. เตรียมช่วยผู้ลงทะเบียน “หมอพร้อม”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ประเด็นการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ระบุว่าได้หารือกับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทางโทรศัพท์แล้ว จากนี้ ต่างฝ่ายต้องเดินหน้าทำงาน ที่ผ่านมาทางกระทรวงฯ รับคำสั่งเรื่องการจัดส่งวัคซีนโควิด 19 ผ่านทาง ศบค. กว่าจะมีคำสั่งลงมาถึงกระทรวงฯ ก็ต้องคุยกันไปแล้วในหลายหน่วยงาน เป็นข้อตกลงร่วมกัน ไม่ใช่เกิดจากการตัดสินใจของกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานเดียว จากนี้ขอให้หน่วยงานในพื้นที่ อธิบายข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจ

รวมถึงทำความเข้าใจกับโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน เช่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) หากไม่ได้รับวัคซีน ควรหารือกับสำนักอนามัยกรุงเทพฯ ก่อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ส่วนแผนการกระจายเดือนมิถุนายนนี้ ยังคงแผนเดิม เมื่อส่งวัคซีนไปแล้ว เป็นเรื่องของแต่ละพื้นที่ ที่ต้องจัดการแบ่งสรร กระจายวัคซีน เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ขอให้จัดสรรการให้บริการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“เว้นแต่ว่าหากมีเหตุฉุกเฉินที่กระทบต่อประชาชน สธ.ก็คงใช้ดุลยพินิจเข้าไปแก้ไข ยกตัวอย่าง การมอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรคไปตรวจชื่อรายชื่อหมอพร้อมใน 2 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนในกทม. ไว้ว่ามีกี่คน พบปัญหา ไม่ได้รับบริการกี่คน ทาง สธ.ก็จะรับมาฉีดเอง เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถาบันบำราศนราดูร รพ.ราชวิถี รพ.ศรีธัญญา ทุกที่ที่เราจะฉีดวัคซีนได้ โดยหักจำนวนในโควต้าวัคซีนของกทม. แต่ถ้าทำไม่ได้ ทางสธ.เองก็พร้อมรับมาฉีดให้” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ แฟ้มภาพ

Related Posts

Send this to a friend