PUBLIC HEALTH

ชวลิต ชี้รัฐบาล ‘จบแล้วทางการเมือง’ ล้มเหลวแก้โควิด-19

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI เสนอรายงานการประเมินผลงานรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ 2 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 กค.62 และครบรอบ 2 ปี ใน 10 ก.ค.64 โดยได้ประเมินผลงานด้านการควบคุมการระบาดของโควิด – 19 และการบริหารจัดการวัคซีน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในปัจจุบัน

ทั้งนี้ รายงานของ TDRI สรุปว่า รัฐบาลดำเนินการผิดพลาดในการควบคุมโรคและการบริหารจัดการวัคซีน จนนำประเทศเข้าสู่วิกฤตด้านสุขภาพและวิกฤตด้านเศรษฐกิจก่อให้เกิดความสูญเสียโอกาสในการฟื้นตัวสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว และสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันในเวทีโลก

TDRI เห็นว่า กรณีความผิดพลาดดังกล่าว สมควรต้องมีผู้ที่ต้องรับผิดชอบ และสมควรมีการแสวงหาข้อเท็จจริงและวิเคราะห์ในเชิงลึก โดยตั้งคณะกรรมการที่เป็นอิสระคล้ายกับคณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศปร.) ที่ตั้งขึ้นหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ.2540 เพื่อถอดบทเรียนและป้องกันความผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต รายละเอียดผลการประเมินของ TDRI ปรากฎตามรายงานที่ได้แถลงต่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 11 ก.ค.64

นายชวลิต กล่าวว่า ในฐานะที่เป็น ส.ส. เป็นตัวแทนประชาชนคนหนึ่ง ผมเห็นว่า รายงานของ TDRI สอดคล้องกับความเห็นของประชาชนตามภาคส่วนต่าง ๆ ที่เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลาออก เพราะประสบกับความเดือดร้อนจากการบริหารงานของรัฐบาลที่ผิดพลาด บกพร่องไร้ประสิทธิภาพ ที่สำคัญ มีพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต ไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการจัดหาวัคซีน ท่ามกลางความเป็น ความตายของประชาชน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนรับไม่ได้ ไม่เชื่อมั่นที่จะให้บริหารประเทศต่อไป เพราะจะยิ่งส่งผลให้สถานการณ์วิกฤตสุขภาพและวิกฤตเศรษฐกิจเสื่อมทรุดจนยากจะฟื้นฟู

ผมเห็นว่า TDRI เป็นองค์กรทางวิชาการที่เป็นอิสระ เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ ได้เสนอรายงานผลการประเมินผลงานรัฐบาลต่อสาธารณะอย่างตรงไป ตรงมา ดังกล่าว สมควรที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรใช้สติรับฟังไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาตืและประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งถ้าถือโอกาสนี้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ก็จะเป็นการเสียสละ เพื่อไม่ให้ประเทศบอบช้ำไปมากกว่านี้ ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรี มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกำหนดกติกาไว้ให้รัฐสภาดำเนินการเพื่อสรรหาผู้บริหารประเทศ ซึ่งจะไม่เกิดสูญญากาศทางการเมืองแต่อย่างใด

Related Posts

Send this to a friend