PUBLIC HEALTH

รพ.จะแนะกักตัวแพทย์และเจ้าหน้าที่ 62 คน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเข้ารักษาให้ข้อมูลไม่ครบ

นายแพทย์อหมัดมูซูลัม เปาะจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ได้ออกหนังสือประกาศโรงพยาบาลจะแนะ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในโรงพยาบาลจำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 38 ปี เป็นคนพื้นที่ ม.6 บ.กาเตาะ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส มีประวัติมารับบริการในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนจนถึงปัจจุบัน และพบว่าในระหว่างการรักษา ผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนต่อการระมัดระวังในการให้บริการรักษาพยาบาล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และต้องกักตัวรวม 62 ราย

โดยแยกเป็นแพทย์ 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 42 คน เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ 1 คน พนักงานเปล 2 คน พนักงานทำความสะอาด 4 คน พนักงานประกอบอาหาร 2 คน พนักงานซักฟอก 2 คน ผู้ช่วยการพยาบาล 8 คน ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ทางโรงพยาบาลจะแนะ จึงจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจ ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น โดยงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี รวมทั้งการตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์เป็นการชั่วคราว ส่วนกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ไปรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ในวันที่แพทย์ออกตรวจปกติ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง

Related Posts

Send this to a friend