PUBLIC HEALTH

มหาดไทยประกาศรายชื่อ 35 จังหวัด ที่ต้องมีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่

จังหวัดที่มีคำสั่ง/ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ รวม 35 จังหวัด ได้แก่

ภาคเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ ลำพูน อุทัยธานี นครสวรรค์ และอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และนครราชสีมา

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก 3 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท สระบุรี สิงห์บุรี

ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พังงา สงขลา สตูลทั้งนี้ การกักกันตัวเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เม.ย.64 เวลา 10:00 น.

ที่มา: ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

Related Posts

Send this to a friend