PUBLIC HEALTH

สธ. เผยแผนเป้าหมาย 2 ระยะการฉีดวัคซีนโควิด-19 ระบุมีผู้ฉีดแล้ว 3,021 คน พบผลข้างเคียง 5 คน ยันฉีดครบ 63 ล้านโดสใน ธ .ค. นี้

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้าแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยว่า เป้าหมายของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในไทย ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย ปกป้องระบบสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจะมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายการให้วัคซีนโควิด-19 เป็น 2 ระยะ

สำหรับระยะแรก จะฉีดในเดือนมีนาคม –  พฤษภาคม รวม 2 ล้านโดส แบ่งเป็น มีนาคม 2 แสนโดสให้กับ 13 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก) ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ตาก (อ.แม่สอด) นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี ชลบุรี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ เมษายนและพฤษภาคม 18 จังหวัด โดยมี 5 จังหวัดที่เพิ่ม ได้แก่ กระบี่ ระยอง จันทบุรี ตราด และเพชรบุรี ซึ่งจะมีวัคซีน 8 แสนและ 1 ล้านโดสตามลำดับ ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนนั้น จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ส่วนกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปผู้ผลิตวัคซีนซิโนแวคแจ้งว่า ยังไม่แน่ชัดในผลการวิจัย หากเป็นไปได้ขอระงับการฉีดไว้ก่อน ดังนั้น จากการประชุมของคณะแพทย์ประเทศไทยจึงตัดสินใจยังไม่ฉีดให้กับกลุ่มเหล่านี้

ส่วนระยะที่สอง มีแผนจะฉีดในเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าสามารถหาวัคซีนได้มากขึ้น ก็จะขยับระยะเวลาการฉีดให้เร็วขึ้น เพื่อตอบสนองประชาชน  โดยประชาชนทั่วไป กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่นอกเหนือจากด่านหน้า ผู้ประกอบอาชีพการท่องเที่ยว ผู้เดินทางระหว่างประเทศ นักการฑูต เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักธุรกิจต่างชาติ คนต่างชาติพำนักระยะยาว และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ จะเป็นกลุ่มที่ได้รับวัคซีน

นพ.โอภาส กล่าวว่า ตอนนี้ได้เริ่มฉีดวัคซีนไปแล้ว 3 วัน (27-28 ก.พ. และ 1 มี.ค.) มีจำนวนทั้งสิ้น 3,021 ราย แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขและอสม. 2,781 รายเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 133 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 21 ราย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 86 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน 5 ราย แบ่งเป็น บวมแดงบริเวณที่ฉีด 4 คนและคลื่นไส้ อาเจียน 1 คน

นพ.โอภาส กล่าวเพิ่มว่า ในการวางแผนให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลเป้าหมาย  สัปดาห์แรกจะจัดบริการใน 50 โรงพยาบาล เริ่มจาก 100-200 โดส/วัน จนเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลเป็น 1,000 โรง และขยายปริมาณการฉีดวัคซีนเป็น 500 โดส/วัน หากครบ 20 วัน จะสามารถฉีดวัคซีนได้ประมาณ 10 ล้านโดส หลังจากครบ 2 ระยะจะพิจารณาขยายการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เชื่อมั่นว่าจะฉีดครบ 63 ล้านโดสตามแผนที่วางไว้ในเดือนธันวาคมอย่างแน่นอน

Related Posts

Send this to a friend