PUBLIC HEALTH

WHO แนะ “ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง – ผู้ฉีดวัคซีนโควิดแบบเชื้อตาย” รีบรับเข็มกระตุ้น

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย ควรเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันที่ลดลง หลังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันขององค์การอนามัยโลก จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ผานมา เพื่อประเมินความจำเป็นในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

ที่ผ่านมา หลายประเทศเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นแล้ว โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ แต่จากความกังวลเกี่ยวกับเชื้อกลายพันธุ์โอมิครอน ทำให้บางประเทศขยายการฉีดเข็มกระตุ้นออกไปจนครอบบคลุมประชากรส่วนใหญ่

นายอาลีฮันโดร คราวิโอโต ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ กล่าวว่า วัคซีนจะมีประสิทธิภาพป้องกันความรุนแรงของโรคได้ดีมาก ตลอดระยะเวลา 6 เดือนหลังได้รับเข็มสอง จากนั้น ภูมิคุ้มกันจะค่อยๆลดลง โดยขณะนี้คณะผู้เชี่ยวชาญยังคงสนับสนุนให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพและผู้ที่ได้รับวัคซีนแบบเชื้อตายเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend