PUBLIC HEALTH

ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์ ขอตรวจเชื้อโควิด-19 กับ ก.แรงงาน 7 วัน 14,000 คน

รมว.แรงงานเผย ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์ ขอตรวจเชื้อโควิด-19 เต็ม 7 วัน 14,000 คน เตรียมเตียงรองรับอีก 3,000 เตียง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนออนไลน์ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ “แรงงานเราสู้ด้วยกัน” วันแรกมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวน 7 วัน วันละ 2,000 คน ที่จะเปิดให้ตรวจ ระหว่าง 12-18 ก.ค. 64 โดยกระทรวงแรงงาน จะหารือในวันจันทร์นี้ เพื่อพิจารณาขยายวันเปิดให้ตรวจหาเชื้อเพิ่ม และเตรียม Hospitel รองรับรักษาผู้ป่วยที่หากพบว่าติดเชื้อ ก็จะส่งรักษาทันที ซึ่งคาดว่าต้องเตรียมอีกไม่ต่ำกว่า 3,000 เตียง เพราะคาดการณ์ว่าจะพบผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่าวันละ 300-400 คน

สำหรับการเปิดลงทะเบียนในครั้งนี้ มีให้ทั้งผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคม และ ประชาชนทั่วไป ซึ่งขั้นตอนเมื่อตรวจแล้วพบเชื้อ เป็นผู้ป่วยสีเขียว จะมีการส่งเข้ารักษาใน Hospitel หากพบว่ามีอาการหนักปอดติดเชื้อ เป็นผู้ป่วยสีเหลือง และ สีแดง จะส่งต่อโรงพยาบาลในเครือประกันสังคม 3 แห่ง ที่จะรวมเตียงกัน โดย รมว.กระทรวงแรงงานจะเข้ามาบริหารจัดการด้วยตัวเองเพื่อให้เพียงพอ ส่วนค่ารักษา ผู้ประกันตน จะเบิก สำนักงานประกันสังคม ประชาชนทั่วไป เบิก สปสช.

รมว.กระทรวงแรงงานเปิดเผยว่า การเปิดจองลงทะเบียนก็เพื่อให้ประชาชนได้มาตรวจตามคิว ลดความแออัด ลดความสี่ยงการแพร่ระบาด ส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถมาขอรับการตรวจได้ จะเปิดรับวันละประมาณ 10% แต่แนะนำให้รอลงเบียน เพื่อลดความเสี่ยง

Related Posts

Send this to a friend