PUBLIC HEALTH

ยธ. เผย เตรียมฉีดวัคซีนโควิดให้นักโทษทุกคน ชี้ต้องถอดบทเรียนเหตุจลาจลเผาเรือนจำ

วันนี้ ( 6 ธ.ค. 65) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า “สัปดาห์ที่ผ่านมาตนเอง และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมราชทัณฑ์ กรณีถอดบทเรียนเหตุจลาจล และการเผาเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ และเรือนจำจังหวัดกระบี่ ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดการก่อจลาจลของเรือนจำ เพราะความแออัด รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้ต้องขังเกิดความตระหนก ตื่นกลัวและความเครียดของผู้ต้องขังที่กลัวการติดเชื้อ กลัวจะไม่ได้รับการรักษา และไม่ได้มีการแยกพื้นที่ชัดเจนระ หว่างผู้ต้องขังป่วยและผู้ต้องขังปกติ”

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาด การป้องกัน และการปฏิบัติตน รวมทั้งยังขาดการสื่อสารทำความเข้าใจ ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ในเรื่องของการให้ความรู้ในขณะนั้น ซึ่งหลังจากนั้นกรมราชทัณฑ์ได้ถอดบทเรียน และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้ว เช่น การจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง (SOPs) การสร้างระบบสืบสวนหาข่าวและเครือข่าย การซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกไตรมาส

กรมราชทัณฑ์ ได้ตั้งคณะทำงานศึกษารูปแบบเรือนจำใหม่ ที่สอดคล้องกับภารกิจงานราชทัณฑ์ในอนาคต โดยศึกษาจากรูปแบบเรือนจำของต่างประเทศ และประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทงานราชทัณฑ์ไทย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.เรือนจำรูปแบบใหม่ เป็นเรือนจำรูปแบบวิทยาลัย ความมั่นคงปานกลาง ตอบสนองต่อภารกิจได้หลากหลาย และ 2.เรือนจำเฉพาะทาง เป็นเรือนจำที่ใช้แผนผังเรือนจำรูปแบบสนาม/ลานบ้าน ที่แยกพื้นที่ใช้สอยแต่ละแดนออกจากกันอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ส่วนกลาง ที่ผู้ต้องขังสามารถสลับเวลาการเข้าใช้งานได้ พร้อมปรับเป็นเรือนจำเฉพาะทางต่างๆ ได้ อาทิ เรือนจำอุตสาหกรรม เรือนจำกีฬา เรือนจำการศึกษา

แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้น แต่ตนเองยังสั่งการให้กรมราชทัณฑ์ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหาทางป้องกันอย่าหละหลวม อย่าให้เกิดปัญหาความวุ่นวายเหมือนอย่างเดิม จนนักโทษก่อการจราจลอีก ยารักษาโรค ยาฟ้าทะลายโจรต้องเตรียมให้พร้อมอย่าให้ขาด และขณะนี้ได้รับการประสานจากกรมควบคุมโรค ว่ามีวัคซีน โควิด-19 ประมาณ 2 แสนกว่าโดสที่จะมอบให้ ดังนั้นจะให้กรมราชทัณฑ์ฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังทุกเรือนจำ จากนี้ในเรื่องของมาตรฐานการทำงานในเรือนจำต้องปฏิบัติตามหลักสากล และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีก ทุกอย่างต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

Related Posts

Send this to a friend