PUBLIC HEALTH

โฆษกรัฐบาลแจงกระจาย ATK บริจาค 1.1 ล้านชุดลง 13 จังหวัดแดงเข้ม

โฆษกรัฐบาล แจง กระจาย ATK บริจาค 1.1 ล้านชุด 13 จังหวัดแดงเข้ม ขอประชาชนมั่นใจกระบวนการนำผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ดูแลอย่างดีไม่แพร่เชื้อ

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุถึงกรณีที่ได้รับบริจาคชุดตรวจ Antigen Rapid Test kit จากสหพันธรัฐสวิส จำนวน 1.1 ล้าน ชุด ว่า ขณะนี้มีการกระจายไปแล้ว โดย 200,000 ชุดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 12 จังหวัดไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยนนทบุรีและปทุมธานี จังหวัดละ 75,000 ชุด พระนครศรีอยุธยาสมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี สมุทรปราการและฉะเชิงเทรา จังหวัดละ 70,000 ชุด นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา จังหวัดละ 45,000 ชุด และสำรองที่กระทรวงอีก 150,000 ชุด

ขณะการนำผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกกระบวนการที่จัดส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาเพื่อไปรักษา มีกระบวนการดูแลอย่างดีไม่ให้เชื้อเกิดการแพร่กระจาย พร้อมยกตัวอย่างการนำผู้ป่วยกลับในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่จะมีการรับผู้ป่วยถึงบ้าน ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจัดส่ง ผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่จังหวัดจัดให้ ทั้ง Community Isolation โรงพยาบาลสนาม

ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ป่วยจะเดินทาง ผู้ป่วยเองจะต้องรู้ว่าจะกลับไปรักษาตัวที่ไหน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไม่ให้เกิดการแพร่กระจาย พร้อมกับเน้นย้ำว่าผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับไปรักษายังภูมิลำเนา ต้องสอบถามปลายทางว่ามีการเตรียมพร้อมที่จะรับผู้ป่วยหรือไม่

Related Posts

Send this to a friend