PUBLIC HEALTH

ยุติธรรม เผย สถานการณ์โควิด-19 กรมราชทัณฑ์ เร่งทุกฝ่ายดำเนินการตามแนวทางรักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจร

วันนี้ (6 ส.ค. 64) ศาตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือ ศบค.ยธ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตาม 5 แผนงานการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ Covid-19 ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 55/2564 โดยมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษก ศบค.ยธ. พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พันตำรวจโท มนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำในจังหวัดที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษก ศบค.ยธ เปิดเผยว่า ภาพรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ในวันนี้ พบเรือนจำแพร่ระบาดเพิ่ม 1 แห่ง คือ ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ทำให้มีเรือนจำสีแดงที่แพร่ระบาดทั้งสิ้นอยู่ที่ 34 แห่ง เรือนจำสีขาวที่ไม่พบการระบาดลดลงที่ 102 แห่ง และสิ้นสุดการระบาดแล้ว จำนวน 6 แห่ง

ขณะที่ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 484 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 419 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 65 ราย) รักษาหายเพิ่ม 181 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมมีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 7,334 ราย (กลุ่มสีเขียว 83.5% สีเหลือง 16.1% และสีแดง 0.4%) เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 473 ราย ปริมณฑล 2,227 ราย และต่างจังหวัด 4,634 ราย มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 41,240 ราย หรือ 83.8% ของผู้ติดเชื้อสะสม 49,221 ราย เสียชีวิตสะสมรวม 67 ราย คิดเป็นอัตรา 0.1% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

สำหรับผู้เสียชีวิตในวันนี้ เป็นผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่งต่อการรักษายังโรงพยาบาลภายนอก และรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐานโดยทีมแพทย์ แต่อาการยังคงไม่ดีขึ้น จนกระทั่งได้เสียชีวิตลง ทั้งนี้ ได้ประสานญาติเพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามวิธีการจัดการศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย

นายวัลลภ กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ศบค.ยธ. โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมในวันนี้ ได้เน้นย้ำการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลให้พร้อม ทั้งในเรื่องของวัคซีน ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาฟ้าทะลายโจร อุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ บุคลากร รวมทั้งยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งกำชับการปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในการป้องกันการติดเชื้อในเรือนจำและทัณฑสถานอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ต้องขัง และสิ่งของที่อาจมีการปนเปื้อนเข้าสู่ภายใน รวมถึงการปลูกและผลิตยาฟ้าทะลายโจร การให้ยาฟ้าทะลายโจรแก่ผู้ต้องขัง ที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเคร่งครัด ตามคำแนะนำของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน และลดความรุนแรงของโรค

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม โดยมีผู้ติดเชื้อเป็นเยาวชน 37 ราย และเจ้าหน้าที่ 14 ราย ด้านผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาหายป่วยเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 51 ราย ขณะที่ผลการดำเนินงานสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกและอบรมฯ สีขาว มีจำนวน 44 แห่ง จากทั้งหมด 56 แห่ง อีก 12 แห่ง อยู่ระหว่างการรอตรวจและรอผล 4 แห่ง หมดสถานะสีขาว 1 แห่ง และติดเชื้อ 7 แห่ง สถิติการฉีดวัคซีนของเด็กและเยาวชนคงที่ 121 ราย หรือคิดเป็น 2.88% จากทั้งหมด 4,208 ราย และเจ้าหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็น 3,794 ราย หรือคิดเป็น 86.8% จากทั้งหมด 4,371 ราย

Related Posts

Send this to a friend