PUBLIC HEALTH

กทม. แจง ตัวเลขยืนยันติดเชื้อเขตดินแดง มี 13 ราย ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน

กรุงเทพมหานครชี้แจงว่า จากที่มีข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตดินแดงจำนวนมากนั้น จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว วันนี้มีการรายงานในระบบ พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เขตดินแดง 13 คน ที่ไปตรวจหาเชื้อที่ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

สำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคพบว่า ผู้ป่วยไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมดหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยได้สอบสวนโรคกับผู้สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และให้แยกกักตัว 14 วันแล้ว และดำเนินการตรวจหาเชื้อต่อไป

นอกจากนี้ กทม. สำนักงานเขตดินแดง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตดินแดง ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกจุดบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ณ ลานกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง โดยตรวจคัดกรองกลุ่มผู้เสี่ยงสูงในตลาดห้วยขวาง ในวันนี้ และในวันที่ 8 พฤษภาคม

ละหากผู้ที่อยู่ในเขตดินแดง สงสัยหรือกังวล สามารถเข้าระบบ BKKcovid19 เพื่อตรวจสอบดูว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงหรือไม่ หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด หรือโทร. สายด่วน สำนักอนามัย 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396 หรือ 0 2203 2883

Related Posts

Send this to a friend