PUBLIC HEALTH

‘อนุทิน’ แจงวัคซีนโควิด สธ.เป็นผู้เสนอ ครม.ไม่เกี่ยวกับอาจารย์แพทย์ด้านวิชาการ

‘อนุทิน’ แจงวัคซีนโควิด-19 ที่จะนำเข้ามาฉีดให้ประชาชน สธ.เป็นผู้เสนอ ครม.ไม่เกี่ยวข้องกับอาจารย์แพทย์ทั้ง 3 ท่านที่ดูแลด้านวิชาการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีกระแสข่าวโจมตี ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ และ รศ.นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ว่าข่าวดังกล่าวของอาจารย์แพทย์ทั้ง 3 ท่านมีสาเหตุจากผู้สื่อข่าวบางสำนักนำเสนอข่าวไม่ถูกต้อง ทั้งนี้อาจารย์ทั้ง 3 ท่านรับผิดชอบดูแลเรื่องวิชาการ ด้านความปลอดภัย การใช้วัคซีนว่าจะยี่ห้อใดระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่ ใช้ได้ในอายุเท่าไหร่ เมื่อมีผลข้างเคียงรุนแรงท่านจะประชุมพิจารณาแนะนำสั่งหยุดเฉพาะราย สื่อบิดเบือนบอกว่าอาจารย์ทั้ง 3 คนเป็นผู้สั่งซื้อวัคซีนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

“อาจารย์ทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อวัคซีนและไม่ได้เป็นคนสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อ แต่ท่านให้ข้อมูลเชิงวิชาการเพื่อให้การฉีดวัคซีนเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ตอนนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้บ้านเมือง ให้มีความปลอดภัยจากโควิด-19 ให้มากที่สุด” นายอนุทินกล่าว          

นายอนุทินกล่าวต่อว่า การสั่งซื้อวัคซีนหลัก เมื่อวัคซีนหลักผ่านกระบวนการขึ้นทะเบียน โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการต่อรองเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย และส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุด ตรวจร่างสัญญารวมทั้งเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก่อนการลงนามสัญญาซื้อขายโดยกระทรวงสาธารณสุขมอบกรมควบคุมโรค ดำเนินการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนผ่านสถานพยาบาลทั่วประเทศ

สำหรับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณูปการกับระบบสาธารณสุขอย่างมาก ได้กรุณาเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการวิชาการ มีหน้าที่ให้ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับการให้วัคซีน จากการเสนอข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ตนได้โทรศัพท์ชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความเห็นของอาจารย์ทั้ง 3 ท่านด้วยตัวเองแล้วทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันแล้ว

Related Posts

Send this to a friend