PUBLIC HEALTH

สถานทูตสหรัฐฯ สนับสนุนมูลนิธิดวงประทีป ยุติแพร่ระบาดโควิด-19

อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ พร้อมด้วยพันเอก เวย์น เทิร์นบุลล์ นายทหารอาวุโสประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เยี่ยมเยือนมูลนิธิดวงประทีป ซึ่งดำเนินการโดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ในชุมชนคลองเตยเพื่อมอบเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการรับมือกับโรคโควิด-19 การบริจาคในครั้งนี้แสดงถึงความทุ่มเทของสหรัฐฯ ในการร่วมมือกับภาคีชาวไทยเพื่อต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโรคดังกล่าว

เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบไปด้วยหน้ากากอนามัย 30,000 ชิ้นสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์เจลขนาดพกพา 5,000 หลอด แอลกอฮอล์เจลแบบขวดปั๊ม 5,000 ขวด และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 400 เครื่อง ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ในชุมชนต่อไป

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย) ได้ดำเนินการร่วมกับรัฐบาลไทยและภาคีองค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อช่วยรับมือกับโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง

อุปทูตฮีธกล่าวว่า “เรายกย่องบทบาทของมูลนิธิดวงประทีปในฐานะศูนย์กลางการให้ข้อมูลและกระจายความช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นงานที่ยากลำบาก ชาวอเมริกันจะยืนเคียงข้างท่านทั้งหลายในการต่อสู้ครั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่า ด้วยการร่วมมือระหว่างกัน เราจะเอาชนะการระบาดได้ และเราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือชุมชนคลองเตยอีกแรงหนึ่งในระหว่างวิกฤตการณ์ครั้งนี้”

Related Posts

Send this to a friend