PUBLIC HEALTH

บุญรอดฯ สนับสนุนน้ำดื่ม-อาหาร ดูแลโรงพยาบาลหลัก-โรงพยาบาลสนาม ศูนย์บริการประชาชนต่อเนื่องหลายพื้นที่

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมด้วยกลุ่มบริษัทในเครือฯ และเครือข่ายสิงห์อาสาทั่วประเทศ ยังคงสานต่อภารกิจการสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และศูนย์บริการประชาชนในหลายพื้นที่่ หลังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งน้ำดื่ม-อาหาร และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อบริการประชาชน เพื่อสามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เปิดเผยว่า บุญรอดฯ ในฐานะองค์กรคนไทยที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนาน เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งและเคียงข้างช่วยเหลือคนไทย ตามปณิธานการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมของ “พระยาภิรมย์ภักดี” ที่ทางบริษัทได้ยึดถือมาโดยตลอด

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมา บริษัทบุญรอดฯ ได้ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลรอง และศูนย์บริการประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยส่งทีมสิงห์อาสาเข้ามาสนับสนุนการทำงานของ ทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนอาสาสมัคร เพื่อที่เราจะสามารถฝ่าวิกฤตโควิด-19 นี้ และทำให้ประเทศไทยกลับคืนสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด” นายจุตินันท์ กล่าว

โดยบริษัทบุญรอดฯ ได้เข้าไปร่วมดูแลทั้งในส่วนของการบริการประชาชนและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในหลายจุด ทั้งดูแลเรื่องน้ำดื่ม ตลอดจนอาหารรวมถึงให้การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ในการคัดกรองเบื้องต้น เพื่อช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึงคนจำนวนมากในระยะเวลาที่จำกัดได้

ซึ่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัท บุญรอดฯ เข้าไปสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ในหลายพื้นที่ อาทิ สถานีกลางบางซื่อ, การกีฬาแห่งประเทศไทย (อินดอร์ สเตเดี้ยม), อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (แคท คอนเวนชั่น ฮอลล์), สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, สถาบันบำราศนราดูร, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ตลอดจนจุดบริการของหน่วยงานเอกชนในหลายๆ แห่ง ในขณะที่พื้นที่ในต่างจังหวัด จะมีกลุ่มบริษัทในเครือฯที่กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาครับหน้าที่ในการดูแลสนับสนุนน้ำดื่มและอาหาร รวมถึงอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

พร้อมกันนี้ยังได้ใช้ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจอาหาร คือ บริษัท ฟู้ด แฟ็คเตอร์ส จำกัด (Food Factors) ผลิตอาหารทั้งในรูปแบบของอาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) 6 เมนู และอาหารปรุงสุก ส่งมอบให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ และทีมอาสาสมัครในหลายจุด เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง, สถานีกลางบางซื่อ, สถาบันบำราศนราดูร, รพ.บางกรวย เป็นต้น ทั้งนี้จะส่งมอบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อสนับสนุนการทำงานและเพื่อเป็นกำลังใจแทนคำขอบคุณในความเสียสละของทุกท่าน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดโควิด-19 ระบาดระลอก 3 เมื่อต้นเดือนเม.ย.64 บริษัทฯ ได้สนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ กว่า 6 แสนลิตร รวมทั้งอาหาร ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Fingertip Pulse Oximeter), เครื่องวัดความดัน, เครื่องวัดอุณหภูมิ, ชุดป้องกัน PPE และอุปกรณ์ป้องกันหลายรายการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งมอบสิ่งจำเป็นดังกล่าวข้างต้นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนามแล้วกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 100 ชุมชน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ใน 10 โรงงานหลักทั่วประเทศ ยังนำผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์ภายในโรงงานให้เป็นคลังอาหารปลอดภัยทั้งในรูปแบบวัตถุดิบและอาหารปรุงสุก กระจายสู่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม และชุมชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงอาสาสมัคร ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางวิกฤติการระบาดของโควิด-19 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และบุญรอดฯ จะยังเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อไป จนกว่าสถานการณ์ต่างๆ จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยกัน ทั้งการสนับสนุนการทำงานแก่บุคลากรการแพทย์ในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม การสนับสนุนอุปกรณ์ อาหารและน้ำดื่มให้บุคลากรทางการแพทย์ การสนับสนุนเครื่องอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend