PUBLIC HEALTH

ลงพื้นที่ รพ.สนาม ชลบุรี ขอ อสม.เป็นกำลังสำคัญรวบรวมข้อมูล

‘อนุทิน’ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามและจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดชลบุรี พร้อมขอ อสม.เป็นกำลังสำคัญรวบรวมข้อมูลประชาชนเพื่อเป้าหมายคนไทยทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าววว่า วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี พร้อมตรวจศักยภาพการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พบปะคณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ณ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญทั้งในด้านการเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจอีอีซี มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่อย่างหนาแน่น และเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งคนไทยและต่างชาติ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมกับการเตรียมความพร้อมของจังหวัดชลบุรี ทั้งในด้านการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรค การดูแลรักษาประชาชนผู้ติดเชื้อ และการจัดพื้นที่สำหรับฉีดวัคซีนที่มีขั้นตอนตามมาตรฐาน ให้บริการที่รวดเร็ว โดยมีศักยภาพฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ถึงวันละ 2,000-3,000 คน

รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวระหว่างพูดคุยให้กำลังใจกับ อสม.จังหวัดชลบุรีว่า ขณะนี้รัฐบาลได้มีความพยายามพัฒนาช่องทางให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อเข้ารับวัคซีนอย่างเป็นระบบมากที่สุดโดยเฉพาะการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ แต่จากการประเมินร่วมกับกรมควบคุมโรคแล้ว ช่องทางที่จะดึงประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีนได้มากที่สุดก็ยังคงเป็นช่องทางของ อสม. ซึ่งเข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้านโดยเฉพาะประชาชนในต่างจังหวัดและไม่สามารถเข้าลงทะเบียนผ่านระบบแอปพลิเคชั่น

“รองนายกรัฐมนตรีได้ขอให้พี่น้อง อสม. เป็นหนึ่งในการเป็นกำลังสำคัญรวบรวมข้อมูลประชาชนในพื้นที่ที่ตนเองดูแล และประสานงานส่งข้อมูลกับหัวหน้า รพสต. เพื่อประสานส่งข้อมูลกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลคือคนไทยทุกคนจะได้รับวัคซีนโควิด-19”

Related Posts

Send this to a friend