POLITICS

ไทยสร้างไทย ซัด โควิดยังไม่จบอย่าลดงบฯ หมอ

ดร.สุวดี พันธุ์พานิช คณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ฉะงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข เผย งบฯกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 พบว่ามีงบดำเนินงานที่จัดสรรให้โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อเพียง 15 ล้านบาท และโครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับแผนปฏิรูป 11 ล้านบาท โดยทั้งสองโครงการไม่มีงบลงทุนเพิ่มเติม ทั้งๆ ที่สถานการณ์โควิด-19 ยังเลวร้ายขึ้นทุกวัน ประชาชนยังเข้าถึงบริการรักษาได้ไม่ทันเหตุการณ์ มีผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งที่ป่วยด้วยโรคโควิดและโรคอื่นติดขัดเรื่องการรับสายโทรศัพท์และการรับส่งต่อรักษา ในขณะที่งบกลาโหมเสนอจัดสรรไว้มากกว่าสาธารณสุข มีงบประมาณสำหรับความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบกว่า 22,334 ล้านบาทโดยมีงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง ของทั้ง 3 เหล่าทัพ วงเงิน 433 ล้านบาท ในขณะที่สถาบันวัคซีนกลับได้รับงบประมาณเพียง 22 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend