PUBLIC HEALTH

สพฐ.สั่งโรงเรียนในสังกัด ประเมินสถานการณ์ ปรับเรียนออนไลน์ 1 สัปดาห์

สพฐ.สั่งโรงเรียนในสังกัด ประเมินสถานการณ์ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ปรับเรียนออนไลน์ 1 สัปดาห์ 

วันนี้ (3 ม.ค. 65) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นห่วงเรื่องการจัดการเรียนการสอนหลังจากหยุดยาวปีใหม่ เน้นย้ำให้สถานศึกษาในสังกัด ศธ.ที่จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบออนไซต์ทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย 6-6-7 เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด 

เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะออกหนังสือถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ โดยให้ผู้อำนวยการ สพท.และผู้อำนวยการโรงเรียน วินิจฉัยร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาว่าหลังจากหยุดปีใหม่แล้ว ควรจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร เช่น ควรให้งดเรียนออนไซต์ 1 สัปดาห์ และเรียนรูปแบบอื่นๆ แทน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็ก เมื่อครบ 1 สัปดาห์ แล้วอาจจะตรวจหาเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะเปิดเรียนออนไซต์ เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend