PUBLIC HEALTH

WHO ตั้งชื่อ ‘โควิด-19 กลายพันธุ์’ ด้วยอักษรกรีก แทนชื่อทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เรียกง่ายขึ้น

เจนีวา – เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 64 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศว่าจะตั้งชื่อใหม่ให้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ชนิดกลายพันธุ์ ด้วยตัวอักษรกรีก เพื่อให้เรียกง่ายขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ในการเรียก

องค์การอนามัยโลกระบุว่าเนื่องจากชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์มักจะเรียกยาก จำยาก และอาจทำให้เกิดปัญหาการรายงานผิดพลาด หลายคนจึงใช้ชื่อประเทศที่พบเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์เป็นครั้งแรกในการเรียกชื่อสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสฯ กลายพันธุ์นั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายในการกล่าวถึงในชีวิตประจำวัน ทว่ามันอาจเป็นการตีตราประชาชนของประเทศนั้นๆ ได้

ตัวอย่างเช่น เชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์บี117 (B117) ที่มักถูกเรียกว่า “สายพันธุ์อังกฤษ” เนื่องจากความยากในการจดจำชื่อเรียกที่แน่นอน โดยองค์การฯ จะตั้งชื่อให้เชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์สายพันธุ์นี้ว่า “สายพันธุ์อัลฟา”

แถลงการณ์ระบุว่า ระบบการตั้งชื่อตามหลักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน สร้างขึ้นโดยโครงการริเริ่มระดับโลกด้านการแบ่งปันข้อมูลไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด (GISAID) เนกซ์สเตรน (Nextstrain) และแพนโก (Pango) ซึ่งยังคงใช้กันอยู่และยังได้รับการยอมรับ แต่นับจากนี้ไปควรใช้เรียกกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ องค์การฯ เรียกร้องให้รัฐบาล สื่อ และประชาชนทั่วไปใช้ชื่อของไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ที่ตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงงดใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์และชื่อประเทศที่พบเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์นั้นๆ เป็นครั้งแรก ในการสื่อสาร

Related Posts

Send this to a friend