PUBLIC HEALTH

สธ. เปิดตัว ‘อาชวิน อยู่บำรุง’ Happy Toilet Ambassador คนใหม่

สธ. เปิดตัว ‘อาชวิน อยู่บำรุง’ Happy Toilet Ambassador คนใหม่ พร้อมเดินหน้าพัฒนาส้วมสาธารณะไทย รองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ (1 เม.ย. 67) นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน โดยมีเรืออากาศเอกปกป้อง สุวรรณโมฬี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย นายอาชวิน อยู่บำรุง Happy Toilet Ambassador คนใหม่ ร่วมงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นายวัน กล่าวว่า การพัฒนาส้วมสาธารณะเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในอดีตผลักดันให้ทุกครัวเรือนมีส้วมใช้ ซึ่งขณะนี้มีร้อยละ 99.8 และมุ่งมั่นเดินหน้าให้ทุกคนเข้าถึงสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ ยุติการขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความใส่ใจเป็นพิเศษกับสิทธิของสตรี เด็ก และผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการสุขาภิบาล เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573

นายวัน กล่าวต่อว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว มีการเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา ทำให้สถานีขนส่งสาธารณะมีการรวมตัวเพื่อใช้บริการในการเดินทาง และส้วมสาธารณะมีการใช้งานร่วมกันมากกว่าปกติ ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย จึงสำคัญอย่างยิ่งในการรองรับการใช้บริการที่มากขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เพื่อสุขอนามัยของผู้ใช้งานส้วมสาธารณะ และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค

แพทย์หญิงอัจฉรา กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญเรื่องการขับถ่ายอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อสุขอนามัยที่ดี และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยเน้นให้ทุกครัวเรือนมีส้วมใช้อย่างถูกสุขลักษณะ ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตนอกบ้าน เดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ จึงต้องพัฒนาส้วมสาธารณะให้สะอาด ปลอดภัย ปลอดโรค เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ทั้งนี้ การพัฒนาส้วมของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ 3 มิติ คือ

1.ส้วมครัวเรือน กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาเทคโนโลยีส้วมใช้น้ำน้อยสำหรับครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ยากลำบาก รวมทั้งพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีสำหรับบำบัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ริมน้ำ

2.ส้วมสาธารณะ จากบริบทในยุคปัจจุบันที่ประชาชนใช้ชีวิตนอกบ้าน และมีการเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ มากขึ้น ส้วมสาธารณะจึงเป็นความจำเป็นต่อประชาชน การพัฒนาและจัดให้มีส้วมสาธารณะที่ได้มาตรฐานความสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ถือเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทย จากการสร้างความมั่นใจเรื่องสุขอนามัยให้แก่นักท่องเที่ยว

3.การจัดการสิ่งปฏิกูล จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก ประเทศไทยมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างปลอดภัยเพียงร้อยละ 26 ซึ่งอยู่อันดับที่ 6 ในกลุ่มประเทศ SEARO และต้องมีการพัฒนาการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามกฎหมายไม่มีการลักลอบทิ้ง ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายระดับโลก

ปัจจุบันกรมอนามัยพัฒนาโปรแกรมประเมินรับรองส้วมสาธารณะไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงาน หรือสถานประกอบการเจ้าของส้วมสาธารณะสามารถศึกษาและประเมินตนเองโดยง่าย และปรับปรุงพัฒนาส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและอนุมัติใบประกาศเพื่อรับรองความถูกต้องอีกครั้ง โดยกรมอนามัยจะติดตามการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในส้วม 12 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานีขนส่งทุกประเภท สวนสาธารณะ ศาสนสถาน ส้วมสาธารณะริมทาง และห้างสรรพสินค้า

นายอาชวิน กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เจ้าของส้วมสาธารณะ ช่วยกันดูแลให้ส้วมสาธารณะมีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนมั่นใจในการใช้ส้วมสาธารณะ และขอให้ผู้ใช้บริการส้วมสาธารณะสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยการปฏิบัติ ดังนี้

1.เช็ดทำความสะอาดฝารองนั่งก่อนนั่ง และต้องไม่ขึ้นไปเหยียบฝารองนั่ง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงมาได้

2.ไม่ทิ้งวัสดุทุกประเภทลงในโถส้วม เพราะจะทำให้ส้วมเกิดการอุดตัน

3.เมื่อใช้งานห้องส้วมเสร็จเรียบร้อย ให้ปิดฝาโถส้วมก่อนกดชักโครกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค และเมื่อกดชักโครกเสร็จแล้ว ให้เปิดฝาโถส้วมเพื่อให้พร้อมสำหรับผู้ใช้งานคนต่อไป

4.หลังใช้ห้องส้วมให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง โดยล้างมือ 7 ขั้นตอน อย่างน้อย 20 วินาที

Related Posts

Send this to a friend