KNOWLEDGE

คณะท่องเที่ยวฯ มธบ. จัดเวิร์คช้อป “A day with Chef Kapom @DPU”

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดกิจกรรม “A day with Chef Kapom @DPU” เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2566 ที่ Chef Labs มธบ. โดยเชิญ ‘เชฟกะปอม’ จากรายการ MasterChef Thailand Season 2 สาธิตการทำอาหารจากพืชผักสวนครัวที่นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ปลูกไว้ ต่อยอดจากความรู้วิชาการด้านการประกอบอาหารที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคการทำอาหารจากผู้มีประสบการณ์จริง

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มธบ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยและคณะให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริง และผู้ประกอบการจริง ซึ่งกิจกรรม A day with Chef Kapom @DPU จะทำให้นักศึกษาหลักสูตร สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร ได้ลงมือปฏิบัติจริงกับเชฟผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ เนื่องจากการทำอาหาร นอกจากการรู้สูตรทำอาหาร วิธีทำอาหารที่ถูกต้องแล้ว ต้องเข้าใจและรู้ถึงรสชาติอร่อยถูกปากผู้บริโภคด้วย

“เชฟกะปอม ถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และมีการทำสื่อออนไลน์ เป็นที่รู้จักของคนจำนวนกว่าล้านคน รวมถึงมีการทำอาหารจากการใช้เครื่องปรุง วัตถุดิบในท้องถิ่นของไทย ซึ่งจะแสดงให้นักศึกษาได้เห็นอย่างชัดเจนว่า วัตถุดิบในชุมชนท้องถิ่น สามารถนำมาประกอบอาหารให้มีรสชาติที่หลากหลายและอร่อยถูกใจผู้บริโภค ขณะเดียวกันทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนี้ เป็นการจุดประกายความฝัน และความหวังของนักศึกษาในการเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพได้ เพราะอย่างเชฟกะปอม ก็เริ่มต้นจากงานด้านอื่น แต่ด้วยความรัก ความพยายาม ใฝ่รู้ ตั้งใจ ทำให้เขาประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง ซึ่งนักศึกษาทุกคนมีโอกาสเป็นได้เหมือนกับเชฟกะปอม” นางวสุกานต์ กล่าว

นางวสุกานต์ กล่าวต่อว่า อาหาร เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ ที่จะนำความเป็นไทยไปสู่การเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ การพัฒนาอาหารให้มีเสน่ห์ น่าทาน ถูกปากทั้งคนไทยและต่างชาติ เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องรู้ ต้องเข้าใจ ต้องเข้าใจว่าลูกค้าอร่อยนั้นเป็นอย่างไร และทำอย่างไรให้อาหารอร่อย ต้องสนใจความต้องการของลูกค้า รวมถึงต้องสามารถสร้างจุดขาย การตลาด สร้างคอนเทนต์เพื่อนำเสนออาหารร่วมด้วย

“การที่นักศึกษาได้สัมผัสกับเชฟเก่ง ผู้เชี่ยวชาญ ได้เห็นของจริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และได้เรียนรู้ วิธีการทำอาหารที่ถูกต้อง อร่อย สะอาด รวดเร็วนั้นต้องทำอย่างไร ซึ่งเชฟกะปอมมีจุดแข็งในการทำอาหารได้เร็วมาก นักศึกษาได้สัมผัสกับผู้ที่ประความสำเร็จก็จะเกิดแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการฝึกฝนพัฒนาตนเอง เมื่อทำซ้ำ ๆ ด้วยใจรักก็จะเกิดความชำนาญ และทำอาหารได้ดี” นางวสุกานต์ กล่าว

เชฟกะปอม กล่าวว่า ปกติแล้วไม่ค่อยได้รับงานสาธิตในการทำอาหารให้แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เนื่องจากงานประจำของตนเองก็มีจำนวนมาก ซึ่งผู้จัดการได้แนะนำให้นำความรู้ที่มีมาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น และการพบเจอผู้อื่น คนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จะทำให้ได้เห็นมุมมองความคิดและเปิดโลกของตนเองมากขึ้น

“การได้มาลงพื้นที่ปฎิบัติจริง สาธิตการทำอาหารให้แก่น้อง ๆ ทำให้ได้เห็นมุมมองความคิด วิธีทำอาหาร ความพยายามและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ น้อง ๆ เป็นเชฟที่มีความคิด กล้าสอบถาม ยอมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล้าที่จะพูด ทำให้มุมมองของพวกเขาและผมเปลี่ยนแปลงไป น้อง ๆ ขยัน อดทน และพร้อมเรียนรู้ พยายามค้นหาวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งเหมาะกับอาชีพเชฟ ที่ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงทำอาหาร แต่ต้องนำวัตถุดิบที่มีมาใช้ให้มีคุณค่า และปรุงอาหารที่ถูกใจถูกปากผู้บริโภค” เชฟกะปอม กล่าว

Related Posts

Send this to a friend