KNOWLEDGE

องค์การนาซาเตรียมขึ้นบินรอบไทย เก็บข้อมูลศึกษา วางแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศ

ชมห้องแล็บลอยฟ้า! 2 เครื่องบินจากองค์การนาซา ที่เตรียมขึ้นบินรอบไทยกว่า 10 วัน ในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลศึกษา และวางแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษในอากาศของประเทศไทย

วันนี้ (14 มี.ค. 67) ภาพเครื่องบิน และห้องปฏิบัติการของเครื่อง Douglas DC-8-72 ทะเบียน N817NA และเครื่องบิน Gulfstream C-20A (GIII) ทะบียน N520NA ขององค์บริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ นาซา ที่จอดอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality (ASIA-AQ) ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การนาซากับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า GISTDA กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และภาคีระหว่างประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลศึกษาทางอากาศ รวมถึงหาแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหามลพิษในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15-25 มี.ค. 67 รวมระยะเวลากว่า 10 วัน

โครงการ Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality (ASIA-AQ) เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานด้านคุณภาพอากาศ และรัฐบาลของประเทศในความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ที่จะรวบรวมข้อมูลคุณภาพอากาศโดยละเอียด ในหลายพื้นที่ทั่วเอเชีย โดยมีการใช้เครื่องบิน สถานีบนภาคพื้นดิน ตลอดจนถึงดาวเทียม เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

โครงการ ASIA-AQ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงปัจจัยที่ควบคุมคุณภาพอากาศ ในพื้นที่ต่างๆ ของเอเชีย ผ่านการสังเกต และสร้างแบบจำลองโดยใช้แนวคิดที่หลากหลาย ซึ่งมีแนวทางในการใช้การเก็บตัวอย่างอนุภาคในอากาศจากหลายพื้นที่ โดยความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์หน่วยงานด้านคุณภาพอากาศ และหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในประเทศนั้น

ส่วนหลักการของโครงการ คือการแบ่งปันข้อมูลระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยเปิดเผย และทำการวิเคราะห์ร่วมกันกับนักวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานด้านคุณภาพอากาศในประเทศที่ดำเนินการวิจัย พร้อมรายงานผลลัพธ์ที่ได้ให้กับรัฐบาลของประเทศนั้น ซึ่งทุกขั้นตอนในโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจะดำเนินงานร่วมกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานด้านคุณภาพอากาศ และรัฐบาลของประเทศในความร่วมมือ โดยสาธารณชนจะได้ทราบผลของโครงการภายในหนึ่งปี

สำหรับข้อมูลการบิน เครื่อง DC-8 ขององค์การนาชาจะบินในระดับต่ำเหนือประเทศไทยเพื่อศึกษาคุณภาพอากาศในพื้นที่ทวีปเอเชีย ซึ่งบินสำรวจในพื้นที่เขตเมือง และพื้นที่โดยรอบ โดยจะทำการบินอยู่ที่ 3 รอบต่อวัน รอบละ 8 ชม. ส่วน G-III จะทำการบินแค่ 60 กิโลเมตร ในพื้นที่ที่เป็นแนวนอน

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปที่อยู่อาศัยในบริเวณที่เครื่องบินผ่านจะสามารถสังเกตเห็น และได้ยินเสียงขณะเครื่องบินดำเนินการบินเพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี้ โดยจะบินสำรวจพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 มีนาคม 2567

Related Posts

Send this to a friend